Zamówienia rozpoczęte w 2017 roku    
             
  Uwaga!          
  W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
             
             
             
    Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok        
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38436710-0 Dostawa elektrod ESWL i materiałów dodatkowych przeznaczonych do aparatu do kruszenia kamieni SONOLITH typ I- MOVE        
  03.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_02_17_ogłoszenie.pdf     ZP_220_02_17_ogłoszenie.pdf
  03.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_17_DOC.rar     ZP_220_02_17_DOC.rar
  03.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_17_PDF.rar     ZP_220_02_17_PDF.rar
  11.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_02_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_02_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  12.01.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_02_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33140000 Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce, zestawów opatrunkowych, klejów tkankowych na potrzeby Klinik SPSK-2 oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Cytogenetyki.        
  06.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_03_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_03_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_17 DOC.rar     ZP_220_03_17 DOC.rar
  06.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_17 PDF.rar     ZP_220_03_17 PDF.rar
  27.01.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_03_17 Wyj nr 1.rar     ZP_220_03_17 Wyj nr 1.rar
  14.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_03_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_03_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  24.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_03_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_03_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184100-4
33141126-9, 33141324-7
dostawa implantów jąder, kataterów do okluzji i ekstrakcji oraz cewników permanentnych do hemodializ         
  11.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_1_17_ogłoszenie.pdf     ZP_220_1_17_ogłoszenie.pdf
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_1_17_DOC.zip     ZP_220_1_17_DOC.zip
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_1_17_PDF.rar     ZP_220_1_17_PDF.rar
  17.01.2017 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_1_17 Wyjaśnienia.pdf     ZP_220_1_17 Wyjaśnienia.pdf
  20.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_1_17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_1_17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  27.01.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_01_17 rozstrzygnięcie.PDF     ZP_220_01_17 rozstrzygnięcie.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33620000-3 Dostawa surowców leczniczych stosowanych w recepturze aptecznej        
  11.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_04_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_04_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_17 DOC.rar     ZP_220_04_17 DOC.rar
  11.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_17 PDF.rar     ZP_220_04_17 PDF.rar
  20.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_04_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_04_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  30.01.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_04_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_04_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124120-2 Dostawa i uruchomienie aparatu do śródoperacyjnego pomiaru przepływów wieńcowych wraz z sondami.        
  13.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_06_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_06_17 ogłoszenie.pdf
  13.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_17 DOC.rar     ZP_220_06_17 DOC.rar
  13.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_17 PDF.rar     ZP_220_06_17 PDF.rar
  19.01.2017 Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja SIWZ ZP_220_06_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_06_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  23.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_06_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_06_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  25.01.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_06_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_06_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500-0 Dostawa testów diagnostycznych do diagnostyki alergologicznej, kompatybilnych z analizatorem UNI CAP na potrzeby Pracowni Alergologicznej SPSK-2        
  20.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_05_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_05_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  20.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_17 DOC.rar     ZP_220_05_17 DOC.rar
  20.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_17 PDF.rar     ZP_220_05_17 PDF.rar
  26.01.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_05_17 WYJAŚNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_05_17 WYJAŚNIENIE NR 1.pdf
  30.01.2017 Zestawienie ofert ZP_220_05_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_05_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  06.02.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_05_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33620000-3 Dostawa surowców leczniczych stosowanych w recepturze aptecznej        
  30.01.2017 Ogłoszenie ZP_220_07_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_07_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  30.01.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_17 DOC.rar     ZP_220_07_17 DOC.rar
  30.01.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_17 PDF.rar     ZP_220_07_17 PDF.rar
  03.02.2017 Modyfikacja oświadczenia ZP_220_07_17 Modyfikacja oświadczenia.rtf.pdf     ZP_220_07_17 Modyfikacja oświadczenia.rtf.pdf
  03.02.2017 Zał. nr 1 do oferty - NOWE Oświadczenie ZP_220_07_17 Zał. nr 1 do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.pdf     ZP_220_07_17 Zał. nr 1 do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.pdf
  07.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_07_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_07_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  22.02.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_07_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_07_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124120-2 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego ginekologicznego.        
  08.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_09_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_09_17 ogloszenie.pdf
  08.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_17 DOC.rar     ZP_220_09_17 DOC.rar
  08.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_17 PDF.rar     ZP_220_09_17 PDF.rar
  17.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_09_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_09_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  21.02.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_09_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 21.02.17 r.pdf     ZP_220_09_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 21.02.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33652100-6
33140000-3
 Dostawa materiału embolizacyjnego stosowanego w embolizacjach obwodowych oraz leku przeciwnowotworowego olaparibum        
  09.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_08_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_08_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  09.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_17 DOC.rar     ZP_220_08_17 DOC.rar
  09.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_17 PDF.rar     ZP_220_08_17 PDF.rar
  21.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_08_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_08_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  03.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_08_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39150000-8 Dostawa mebli medycznych, regałów, krzeseł oraz innego wyposażenia        
  13.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_11_16 ogłoszenie.pdf     ZP_220_11_16 ogłoszenie.pdf
  13.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_16 DOC.rar     ZP_220_11_16 DOC.rar
  13.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_16 PDF.rar     ZP_220_11_16 PDF.rar
  20.02.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_11_17 zmiana terminów_ogłosz_o_zm_nr 1.pdf     ZP_220_11_17 zmiana terminów_ogłosz_o_zm_nr 1.pdf
  20.02.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_11_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_11_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  23.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_11_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_11_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  02.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_11_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_11_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych        
  14.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_10_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_10_17_ogł o zam.pdf
  14.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_17_DOC.zip     ZP_220_10_17_DOC.zip
  14.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_17_PDF.rar     ZP_220_10_17_PDF.rar
  20.02.2017 Ogłoszenienie o zmianie ogłoszenia ZP_220_10_17_ogł o zmianie ogl_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_ogł o zmianie ogl_20 02 17.rtf.pdf
  20.02.2017 Modyfikacja SIWZ ZP_220_10_17_SIWZ_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_SIWZ_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf
  20.02.2017 Wyjaśnnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_10_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_20 02 17.rtf.pdf
  20.02.2017 Załącznik nr 3 do FO Modyfikacja ZP_220_10_17_zał nr 3 do FO_osw_dop do obr_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_zał nr 3 do FO_osw_dop do obr_MODYFIKACJA_20 02 17.rtf.pdf
  22.02.2017 Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia ZP_220_10_17_Zmiana ogłoszenia z dnia 22 02 17.pdf     ZP_220_10_17_Zmiana ogłoszenia z dnia 22 02 17.pdf
  23.02.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_10_17_wyjaśnienia 2_23 02 17.rtf.pdf     ZP_220_10_17_wyjaśnienia 2_23 02 17.rtf.pdf
  28.02.2017 Zestawienie ofert ZP_220_10_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_10_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  16.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_17_rozstrzygnięcie.PDF     ZP_220_10_17_rozstrzygnięcie.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124110-9 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do badań elektrofizjologicznych oka u dorosłych pacjentów.        
  27.02.2017 Ogłoszenie ZP_220_13_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_13_17 ogłoszenie.pdf
  27.02.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_17_DOC.rar     ZP_220_13_17_DOC.rar
  27.02.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_17_PDF.rar     ZP_220_13_17_PDF.rar
  02.03.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_13_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_13_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  03.03.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_13_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_13_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  03.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  ZP_220_13_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_13_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  15.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_17 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_13_17 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33195110-7 Dostawa, montaż i uruchomienie czterech respiratorów wraz z wyposażeniem.        
  10.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_16_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_16_17 ogłoszenie.pdf
  10.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_17_DOC.rar     ZP_220_16_17_DOC.rar
  10.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_17_PDF.rar     ZP_220_16_17_PDF.rar
  16.03.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_16_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_16_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  16.03.2017 Ogłosznie o zmianie ogłoszenia ZP_220_16_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_16_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  21.03.2017 Zestawienie ofert ZP_220_16_17_ZESTAWIENIE_OFERT.doc.pdf     ZP_220_16_17_ZESTAWIENIE_OFERT.doc.pdf
  21.03.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku ZP_220_16_17 Oświadczenie o przynależności lub braku.pdf     ZP_220_16_17 Oświadczenie o przynależności lub braku.pdf
  21.03.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_16_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_16_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33194120-3
33622000-6
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  14.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_14_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_14_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf
  14.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_17 DOC.zip     ZP_220_14_17 DOC.zip
  14.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_17 PDF.rar     ZP_220_14_17 PDF.rar
  21.03.2017 Wyjaśnienie i modyfikacja nr 1 ZP_220_14_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_21 03 17.rtf.pdf     ZP_220_14_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_21 03 17.rtf.pdf
  21.03.2017 Załącznik nr 2 po modyfikacji ZP_220_14_17_zal 2 do FO_FCJ_MODYFIKACJA_21 03 17.rtf.pdf     ZP_220_14_17_zal 2 do FO_FCJ_MODYFIKACJA_21 03 17.rtf.pdf
  24.03.2017 Zestawienie ofert ZP_220_14_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf     ZP_220_14_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf
  07.04.2017 Rozstrzygnięcie postepowania dot. zadania nr 4 ZP_220_14_17 rozstrzygniecie I_uniewazn zad 4_brak ofert_07 04 17.PDF     ZP_220_14_17 rozstrzygniecie I_uniewazn zad 4_brak ofert_07 04 17.PDF
  11.04.2017 Rozstrzygnięcie postepowania dot. zadania nr 1-3 ZP_14_17_rozstrzygniecie II_zad 1-3_11 04 17.PDF     ZP_14_17_rozstrzygniecie II_zad 1-3_11 04 17.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192000-2
33192130-2, 33942000-5
Dostawa mebli medycznych oraz innego wyposażenia.         
  17.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_20_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_20_17 ogłoszenie.pdf
  17.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_17 DOC.rar     ZP_220_20_17 DOC.rar
  17.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_17 PDF.rar     ZP_220_20_17 PDF.rar
  23.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_20_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_20_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  23.03.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_20_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_20_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  29.03.2017 Zestawienie ofert ZP_220_20_17_ZESTAWIENIE_OFERT.rar     ZP_220_20_17_ZESTAWIENIE_OFERT.rar
  11.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_20_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 11.04.17 r.pdf     ZP_20_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 11.04.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000 Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.         
  18.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_17_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_17_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  18.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_17 DOC.rar     ZP_220_17_17 DOC.rar
  18.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_17 PDF.rar     ZP_220_17_17 PDF.rar
  10.04.2017 Wyjaśnienie nr  1 ZP_220_17_17 WYJAŚNIENIE NR1 10. 04.2017 rtf.pdf     ZP_220_17_17 WYJAŚNIENIE NR1 10. 04.2017 rtf.pdf
  10.04.2017 Ujednolicony SIWZ ZP_220_17_17 Ujednolicony SIWZ.pdf     ZP_220_17_17 Ujednolicony SIWZ.pdf
  10.04.2017 Zmodyfikowane formularze cen jednostkowych dla zadań nr 5, 6,48,49  ZP_220_17_17 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz cen jedn. zad. 5,6,48,49.rtf.pdf     ZP_220_17_17 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz cen jedn. zad. 5,6,48,49.rtf.pdf
  10.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   048300-NF14-PL ZP_220_17_17 Druk do publikacji Ogłoszenia o zmienie 048300-NF14-PL.pdf     ZP_220_17_17 Druk do publikacji Ogłoszenia o zmienie 048300-NF14-PL.pdf
  12.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  nr 1 ZP_220_17_17 ogłoszenie o zmianiew ogłoszenia 1.pdf     ZP_220_17_17 ogłoszenie o zmianiew ogłoszenia 1.pdf
  25.04.2017 Wyjaśnienie nr  2 ZP_220_17_17 wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_17_17 wyjasnienie nr 2.pdf
  04.05.2017 Wyjaśnienie nr  3 ZP_220_17_17 WYJASNIENIE NR3.pdf     ZP_220_17_17 WYJASNIENIE NR3.pdf
  04.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_17_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_17_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.05.2017 Unieważnienie postepowania w zakresie zadań 17,22,31 ZP_220_17_17 Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 17,22,31.pdf     ZP_220_17_17 Unieważnienie postępowania w zakresie zadań nr 17,22,31.pdf
  16.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 6 ZP_220_17_17 Unieważnienie zadania nr 6 z dnia 16 .05.2017 r.pdf     ZP_220_17_17 Unieważnienie zadania nr 6 z dnia 16 .05.2017 r.pdf
  07.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 32,35,37 - 42 ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie postepowania_32_35_37-43.pdf     ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie postepowania_32_35_37-43.pdf
  09.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie pozostałych zadań ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie_postępowania_z_09.06.2017r.pdf     ZP_220_17_17_Rozstrzygniecie_postępowania_z_09.06.2017r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dzierżawa dwóch aparatów i wyposażenia wraz z dostawą materiałów zużywalnych do wykonywania fakoemulsyfikacji soczewki.         
  23.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  23.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_17_DOC.rar     ZP_220_12_17_DOC.rar
  23.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_17_PDF.rar     ZP_220_12_17_PDF.rar
  30.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.rar     ZP_220_12_17_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.rar
  30.03.2017 Modyfikacja nr 1 ZP_220_12_17_Modyfikacja nr 1.rar     ZP_220_12_17_Modyfikacja nr 1.rar
  24.04.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_12_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_12_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  27.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_12_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP_220_12_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  27.04.2017 Modyfikacja nr 2 ZP_220_12_17  Zmiana_terminów_Modyfikacja nr 2.rar     ZP_220_12_17  Zmiana_terminów_Modyfikacja nr 2.rar
  10.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_12_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_12_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  02.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_12_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_12_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38432000-2 Dostawa, montaż i uruchomienie barwiarki histologicznej wraz z nakrywarką.        
  24.03.2017 Ogłoszenie ZP_220_21_17 ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_21_17 ogłoszenie.rtf.pdf
  24.03.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_17 DOC.rar     ZP_220_21_17 DOC.rar
  24.03.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_17 PDF.rar     ZP_220_21_17 PDF.rar
  31.03.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_21_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_21_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  31.03.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_21_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_21_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  05.04.2017 Zestawienie ofert ZP_220_21_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_21_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  05.04.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku ZP_220_21_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_21_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  06.04.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_21_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę..pdf     ZP_220_21_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę..pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696200 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla Zakł. Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie.         
  01.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_15_17_ogł o zam.rtf.pdf     ZP_220_15_17_ogł o zam.rtf.pdf
  01.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_17_DOC.zip     ZP_220_15_17_DOC.zip
  01.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_17_PDF.rar     ZP_220_15_17_PDF.rar
  12.04.2017 zał nr 3 Wykaz Dostaw ZP_220_15_17 zal 3 do FO_WYKAZ DOSTAW.rar     ZP_220_15_17 zal 3 do FO_WYKAZ DOSTAW.rar
  28.04.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1 ZP_220_15_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_28 04 17.rtf.pdf     ZP_220_15_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_28 04 17.rtf.pdf
  28.04.2017 SIWZ - po modyfikacji ZP_220_15_17_SIWZ_PO MODYFIKACJI_27 04 17.rtf.pdf     ZP_220_15_17_SIWZ_PO MODYFIKACJI_27 04 17.rtf.pdf
  28.04.2017 formularz "Parametry techniczne- zał nr 4 do FO" - po modyfikacji ZP_220_15_17_zal 4 do FO_par techn_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_15_17_zal 4 do FO_par techn_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  28.04.2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-057101-NF14-PL.pdf     ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-057101-NF14-PL.pdf
  12.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_15_17_wyjaśnienia 2.pdf     ZP_220_15_17_wyjaśnienia 2.pdf
  12.05.2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2 ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-063387-NF14-PL_ogł o zm ogł 2_termin2.pdf     ZP_220_15_17 ENOTICES_SSZP-2017-063387-NF14-PL_ogł o zm ogł 2_termin2.pdf
  19.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_15_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_15 17_19 05 17.rtf.pdf     ZP_220_15_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_15 17_19 05 17.rtf.pdf
  13.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_15_17_rozstrzygniecie_13_06_17.pdf     ZP_220_15_17_rozstrzygniecie_13_06_17.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.         
  13.04.2017 Ogłoszenie ZP.220.25.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.25.17 ogłoszenie.pdf
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_17 DOC.rar     ZP_220_25_17 DOC.rar
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_17 PDF.rar     ZP_220_25_17 PDF.rar
  11.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP.220.25.17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP.220.25.17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  11.05.2017 SIWZ po modyfikacjach ZP.220.25.17 SIWZ - Ubezpieczenie SPSK-2 w Szczecinie - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf     ZP.220.25.17 SIWZ - Ubezpieczenie SPSK-2 w Szczecinie - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf
  11.05.2017 Załącznik nr 1 ZP.220.25.17 Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf     ZP.220.25.17 Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.pdf
  11.05.2017 Załącznik nr 4 ZP.220.25.17 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.doc.pdf     ZP.220.25.17 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA z dn. 11.05.2017 r.doc.pdf
  15.05.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_25_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_25_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  23.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_25_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 23.05.17 r.pdf     ZP_220_25_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 23.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33194120-3
33622000-6
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku        
  13.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_24_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_24_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_24_17 DOC.rar     ZP_220_24_17 DOC.rar
  13.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_24_17 PDF.rar     ZP_220_24_17 PDF.rar
  21.04.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_24_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_24_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  25.04.2017 Zestawienie ofert ZP_220_24_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_24_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  18.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_24_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_24.rtf.pdf     ZP_220_24_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_24.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  20.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_19_17 ogl o zam.pdf     ZP_220_19_17 ogl o zam.pdf
  20.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_19_17_DOC.zip     ZP_220_19_17_DOC.zip
  20.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_19_17_DOC.zip     ZP_220_19_17_DOC.zip
  12.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_19_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_19_17_wyjaśnienia 1.pdf
  30.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_19_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf     ZP_220_19_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf
  11.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-4 i 9-10 ZP_220_19_17_rozstrzygniecie zad 1-4, 9-10.pdf     ZP_220_19_17_rozstrzygniecie zad 1-4, 9-10.pdf
  13.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 5,7,8 ZP_220_19_17 rozstrzygniecie II_zad 5,7,8.pdf     ZP_220_19_17 rozstrzygniecie II_zad 5,7,8.pdf
  11.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie 6 ZP_220_19 17 rozstrzygniecie III_zad 6.pdf     ZP_220_19 17 rozstrzygniecie III_zad 6.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  45000000-7
45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45320000-6, 45310000-3, 45200000-9, 45210000-2, 45100000-8, 45215000-7
Wykonanie rozbudowy i budowy budynku Ośrodka Dializ na terenie SPSK-2 dla potrzeb medycyny transplantacyjnej.        
  21.04.2017 Ogłoszenie ZP.220.28.17 ogloszenie.pdf     ZP.220.28.17 ogloszenie.pdf
  21.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_17 DOC.rar     ZP_220_28_17 DOC.rar
  21.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_17 PDF.rar     ZP_220_28_17 PDF.rar
  21.04.2017 Dokumentacja techniczna ZP_220_28_17 Dokumentacja techniczna.rar     ZP_220_28_17 Dokumentacja techniczna.rar
  25.04.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_28_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.rar     ZP_220_28_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.rar
  26.04.2017 Zmodywikowany zał nr 1 do SIWZ ZP_220_28_17 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf     ZP_220_28_17 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.pdf
  26.04.2017 Zmodyfikowany II rozdział - Opis przedmiotu zamówienia ZP_220_28_17 Zmodyfikowany Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf     ZP_220_28_17 Zmodyfikowany Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
  26.04.2017 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_28_17 MODYFIKACJA SIWZ nr 2 z dnia 26-04-2017 r.pdf     ZP_220_28_17 MODYFIKACJA SIWZ nr 2 z dnia 26-04-2017 r.pdf
  02.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_28_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_28_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  08.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_28_17  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_28_17  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_28_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_28_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  12.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_28_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 12.05.2017 r.pdf     ZP_220_28_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 12.05.2017 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
   33115000-9 Rozbudowa i modernizacja stacji lekarskich współpracujących z posiadanym tomografem komputerowym Somatom Definition AS        
  24.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_22_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_22_17 ogłoszenie.pdf
  24.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_17 DOC.rar     ZP_220_22_17 DOC.rar
  24.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_17 PDF.rar     ZP_220_22_17 PDF.rar
  28.04.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  28.04.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  05.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2.pdf     ZP_220_22_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr2.pdf
  05.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_22_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  11.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_22_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_22_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  11.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_22_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_22_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  19.05.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_22_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 19.05.17 r.pdf     ZP_220_22_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 19.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141300 Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi oraz innych materiałów laboratoryjnych.         
  26.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_23_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_23_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_17_DOC.rar     ZP_220_23_17_DOC.rar
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_17_PDF.rar     ZP_220_23_17_PDF.rar
  12.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  17.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  06.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_23_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_23_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.06.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_23_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_23_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  000288900 Dostawa urządzenia do podciśnieniowo-przepływowej metody leczenia ran wraz z dostawą opatrunków a także dostawa produktów biobójczych i wyrobów medycznych w tym barwników tkankowych, hemostatyków i mikrosfer do chemoembolizacji.         
  26.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_27_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_27_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_17 DOC.rar     ZP_220_27_17 DOC.rar
  26.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_17 PDF.rar     ZP_220_27_17 PDF.rar
  25.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_27_17_WYJASNIENIE_NR_1_25.05.2017.pdf     ZP_220_27_17_WYJASNIENIE_NR_1_25.05.2017.pdf
  06.06.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_27_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf     ZP_220_27_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  27.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_27_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_27_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
  27.07.2017 Unieważnienie zadań z 2,13,14 ZP_220_27_1 Unieważnienienie zadań z 2,13,14.pdf     ZP_220_27_1 Unieważnienienie zadań z 2,13,14.pdf
  01.08.2017 Informacja nt. podpisania umowy na zadanie nr 10 - Aspironix ZP_220_27_17_Informacja_nt._podpisania_umowy_na_zadanie_nr_10_aspironix.pdf     ZP_220_27_17_Informacja_nt._podpisania_umowy_na_zadanie_nr_10_aspironix.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych.        
  27.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_26_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_26_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  27.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_17 DOC.rar     ZP_220_26_17 DOC.rar
  27.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_17 PDF.rar     ZP_220_26_17 PDF.rar
  23.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_26_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf     ZP_220_26_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf
  08.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_26_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_26_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  13.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_26_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_26.pdf     ZP_220_26_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu_26.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33124120-2 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.         
  28.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_29_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_29_17 ogłoszenie.pdf
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_17 DOC.rar     ZP_220_29_17 DOC.rar
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_17 PDF.rar     ZP_220_29_17 PDF.rar
  09.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_29_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_29_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_29_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_29_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  15.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_29_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf     ZP_220_29_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie wieży laparoskopowej (zestawu do laparoskopii).         
  28.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_30_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_30_17 ogłoszenie.pdf
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_30_17 DOC.rar     ZP_220_30_17 DOC.rar
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_30_17 PDF.rar     ZP_220_30_17 PDF.rar
  04.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_30_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_30_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  09.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_30_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_30_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_30_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_30_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_30_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 22.05.17 r.pdf     ZP_220_30_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 22.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000-3 Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch mikroskopów oraz cytowirówki.        
  28.04.2017 Ogłoszenie ZP_220_31_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_31_17 ogłoszenie.pdf
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_31_17 DOC.rar     ZP_220_31_17 DOC.rar
  28.04.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_31_17 PDF.rar     ZP_220_31_17 PDF.rar
  05.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_31_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_31_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  09.05.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_31_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_31_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_31_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_31_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  15.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_31_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf     ZP_220_31_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 15.05.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33771200-7  Dostawa pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie          
  08.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_33_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_33_17_ogloszenie.pdf
  08.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_33_17 DOC.zip     ZP_220_33_17 DOC.zip
  08.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_33_17 PDF.rar     ZP_220_33_17 PDF.rar
  16.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_16 05 17_termin.rtf.pdf     ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_16 05 17_termin.rtf.pdf
  16.05.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_33_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_16 05 17.rtf.pdf     ZP_220_33_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_16 05 17.rtf.pdf
  16.05.2017 Załącznik nr 4 Modyfikacja ZP_220_33_17_FO_zal 4_par wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_33_17_FO_zal 4_par wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  18.05.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 2 - 18. 05.17.pdf     ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 2 - 18. 05.17.pdf
  18.05.2017 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 3 - 18. 05.17.rtf.pdf     ZP_220_33_17_wyjaśnienia nr 3 - 18. 05.17.rtf.pdf
  19.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin II.rtf.pdf     ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin II.rtf.pdf
  19.05.2017 Zmiana terminu ZP_220_33_17_zmiana terminu II.rtf.pdf     ZP_220_33_17_zmiana terminu II.rtf.pdf
  19.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin III.rtf.pdf     ZP_220_33_17_ogł o zm ogł_19 05 17_zm termin III.rtf.pdf
  19.05.2017 Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu 3 ZP_220_33_17_modyfikacja SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert_19 05 17.rtf.pdf     ZP_220_33_17_modyfikacja SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert_19 05 17.rtf.pdf
  26.05.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP_220_33_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_26_05_17.pdf     ZP_220_33_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_26_05_17.pdf
  19.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_33_17_Rozstrzygniecie.PDF     ZP_220_33_17_Rozstrzygniecie.PDF
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184500-8 Dostawa stentgraftów niskoprofilowych        
  11.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_34_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_34_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_34_17_DOC.rar     ZP_220_34_17_DOC.rar
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_34_17_PDF.rar     ZP_220_34_17_PDF.rar
  19.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_34_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_34_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_34_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf     ZP_220_34_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141326-1 Dostawa 1.materiałow zużywalnych do wykonywania biopsji gruboiglowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnia pod kontrolą RTG kompatybilne z urządzeniem Mammotome 2. wyrobów medycznych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u mężczyzn        
  11.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_35_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_35_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_35_17_DOC.rar     ZP_220_35_17_DOC.rar
  11.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_35_17_PDF.rar     ZP_220_35_17_PDF.rar
  17.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 1.pdf
  17.05.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_35_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_35_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  22.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 2.rtf.pdf     ZP_220_35_17_Ogłoszenie zmienie ogłoszenia nr 2.rtf.pdf
  23.05.2017 Zestawienie ofert ZP_220_35_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_35_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.05.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_35_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf     ZP_220_35_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33621200-1  Dostawa immunoglobulin do stosowania dożylnego i środków przeciwkrwotocznych         
  25.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_36_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_36_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_36_17_DOC.rar     ZP_220_36_17_DOC.rar
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_36_17_PDF.rar     ZP_220_36_17_PDF.rar
  25.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA -nr 1.pdf     ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA -nr 1.pdf
  25.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA-nr 2.pdf     ZP_220_36_17_Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA-nr 2.pdf
  26.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_36_17_WYJASNIENIE_NR_1.pdf     ZP_220_36_17_WYJASNIENIE_NR_1.pdf
  02.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_36_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_36_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_36_17_Rozstrzygniecie_z_13.06.2017r.pdf     ZP_220_36_17_Rozstrzygniecie_z_13.06.2017r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33181400-6 Dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem wody zdejonizowanej i centralną dystrybucją koncentratu        
  25.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_37_17 ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_37_17 ogłoszenie.rtf.pdf
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_37_17 DOC.rar     ZP_220_37_17 DOC.rar
  25.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_37_17 PDF.rar     ZP_220_37_17 PDF.rar
  30.05.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_37_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_37_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  02.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_37_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_37_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  08.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_37_17_rozstrzygniecie_08.06.17r.pdf     ZP_220_37_17_rozstrzygniecie_08.06.17r.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa zestawów do analizy mikromacierzy wraz z dzierżawą systemu do analizy mikromacierzy na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2.        
  30.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_18_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_18_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_17 DOC.rar     ZP_220_18_17 DOC.rar
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_17 PDF.rar     ZP_220_18_17 PDF.rar
  14.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_18_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_18_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  14.06.2017 Załącznik nr 1  ZP_220_18_17 Zalacznik_nr_1_poprawiony.pdf     ZP_220_18_17 Zalacznik_nr_1_poprawiony.pdf
  29.06.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_18_17_Wyjasnienie nr 2.pdf     ZP_220_18_17_Wyjasnienie nr 2.pdf
  06.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_18_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_18_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  20.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_18_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39130000-2
39112000-0
Dostawa mebli biurowych, krzeseł, kanap, wieszaków, szaf kartotekowych oraz wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej.        
  30.05.2017 Ogłoszenie ZP_220_39_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_39_17 ogłoszenie.pdf
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_39_17 DOC.rar     ZP_220_39_17 DOC.rar
  30.05.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_39_17 PDF.rar     ZP_220_39_17 PDF.rar
  05.06.2017 Sprostowanie ZP_220_39_17_Sprostowanie.pdf     ZP_220_39_17_Sprostowanie.pdf
  06.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_39_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_39_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  06.06.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_39_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_39_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  09.06.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_39_17_Oswiadczenie.pdf     ZP_220_39_17_Oswiadczenie.pdf
  09.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_39_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_39_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_39_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_39_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000-5
66512100-3 66512210-7 66512220-0
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.         
  01.06.2017 Ogłoszenie ZP.220.41.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.41.17 ogłoszenie.pdf
  01.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_41_17 DOC.rar     ZP_220_41_17 DOC.rar
  01.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_41_17 PDF.rar     ZP_220_41_17 PDF.rar
  06.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_41_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_41_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  06.06.2017 Modyfikacja - SIWZ ZP_220_41_17_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf     ZP_220_41_17_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf
  06.06.2017 Modyfikacja - załącznik nr 1 ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-Modyfikacja.pdf     ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ-Modyfikacja.pdf
  06.06.2017 Modyfikacja - załącznik nr 3 ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf     ZP_220_41_17_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ-MODYFIKACJA.pdf
  07.06.2017 Sprostowanie do wyjaśnienia nr 1 ZP_220_41_17_Sprostowanie_do_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_41_17_Sprostowanie_do_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  09.06.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_41_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_41_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  13.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_41_17_Rozstrzygniecie_z_dn_13.06.17r.pdf     ZP_220_41_17_Rozstrzygniecie_z_dn_13.06.17r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33631600 Dostawa środków dezynfekcyjnych        
  02.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_32_17_ogl o zam.pdf     ZP_220_32_17_ogl o zam.pdf
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_17_DOC.zip     ZP_220_32_17_DOC.zip
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_17_PDF.rar     ZP_220_32_17_PDF.rar
  05.07.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_32_17_wyjaśnienia 1.PDF     ZP_220_32_17_wyjaśnienia 1.PDF
  17.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_32_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_32_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  17.07.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_32_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf     ZP_220_32_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf
  14.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_32_17_rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_32_17_rozstrzygniecie.pdf
  29.09.2017 Powtórne rozstrzygnięcie postępowania zadanie 1 ZP_220_32_17_rozstrzygniecie II_zad 1.rtf.pdf     ZP_220_32_17_rozstrzygniecie II_zad 1.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141126-9 Dostawa siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin, protez impregnowanych, szantów szyjnych, zgłębników Sengstakena, kleszczyków laparoskopowych, retraktorów chirurgicznych oraz włókniny do sterylizacji plazmowej          
  02.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_38_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_38_17_ogł o zam.pdf
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_38_17_DOC.zip     ZP_220_38_17_DOC.zip
  02.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_38_17_PDF.rar     ZP_220_38_17_PDF.rar
  08.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_38_17_wyjasnienia_1_08_06_17.pdf     ZP_220_38_17_wyjasnienia_1_08_06_17.pdf
  13.06.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_38_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf     ZP_220_38_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf
  04.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 9 ZP_220_38_17_rozstrzygniecie zad 9_04 07 17.PDF     ZP_220_38_17_rozstrzygniecie zad 9_04 07 17.PDF
  07.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 1-8 ZP_220_38_17 rozstrzygniecie zad 1-8_07 08 17.pdf     ZP_220_38_17 rozstrzygniecie zad 1-8_07 08 17.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112100-9 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.        
  09.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_46_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_46_17 ogloszenie.pdf
  09.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_46_17_(DOC).rar     ZP_220_46_17_(DOC).rar
  09.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_46_17_(PDF).rar     ZP_220_46_17_(PDF).rar
  16.06.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_46_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_46_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  16.06.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_46_17_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf     ZP_220_46_17_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
  19.06.2017 Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ ZP_220_46_17_Wyjasnienie_nr_1_oraz_Modyfikacja SIWZ_nr_1.pdf     ZP_220_46_17_Wyjasnienie_nr_1_oraz_Modyfikacja SIWZ_nr_1.pdf
  22.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_46_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_46_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_46_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf     ZP_220_46_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33690000-3 Dostawa różnych produktów leczniczych.        
  12.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_42_17_Ogloszenie.pdf     ZP_220_42_17_Ogloszenie.pdf
  12.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_42_17_(DOC).rar     ZP_220_42_17_(DOC).rar
  12.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_42_17_(PDF).rar     ZP_220_42_17_(PDF).rar
  14.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  16.06.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_2.pdf     ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_2.pdf
  16.06.2017 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_3.pdf     ZP_220_42_17_Wyjasnienie_nr_3.pdf
  20.06.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_42_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_42_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  20.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_42_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_42_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_42_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_42_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33170000-2 Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch aparatów do znieczulania        
  14.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_47_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_47_17 ogłoszenie.pdf
  14.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_47_17_(DOC).rar     ZP_220_47_17_(DOC).rar
  14.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_47_17_(PDF).rar     ZP_220_47_17_(PDF).rar
  19.06.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_47_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_47_17_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  22.06.2017 Zestawienie ofert ZP_220_47_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_47_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.06.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_47_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf     ZP_220_47_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa protez,zastawek biologicznych,wyrobów medyczn do oper. kardiochirurgicznych oraz dzierżawę: 1. generatorów wraz z dostawą elektrod do ablacji; 2. konsoli wraz z dostawą zestawów do autotransfuzji.        
  27.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_43_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_43_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_43_17_DOC.rar     ZP_220_43_17_DOC.rar
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_43_17_PDF.rar     ZP_220_43_17_PDF.rar
  25.07.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_43_17_Wyjaśnienia nr 1.rar     ZP_220_43_17_Wyjaśnienia nr 1.rar
  04.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_43_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_43_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  12.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-11,13,13 ZP_220_43_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1 - 11, 13, 14.pdf     ZP_220_43_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1 - 11, 13, 14.pdf
    Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 12 ZP_220_43_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  na zad. 12.pdf     ZP_220_43_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  na zad. 12.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162200 Dzierżawa 6 sztuk generatorów do cięcia i koagulacji tkanek miękkich wraz z 18 sztukami przetwornikami pizoleketrycznymi i 6 sztukami konektorów oraz dostawę końcówek do generatorów.        
  27.06.2017 Ogłoszenie ZP_220_45_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_45_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_45_17_DOC.rar     ZP_220_45_17_DOC.rar
  27.06.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_45_17_PDF.rar     ZP_220_45_17_PDF.rar
  13.07.2017 Informacja ZP_220_45_17_INFORMACJA.pdf     ZP_220_45_17_INFORMACJA.pdf
  20.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_45_17_Ogłoszenie_o zmianie nr 1_2.rar     ZP_220_45_17_Ogłoszenie_o zmianie nr 1_2.rar
  20.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_45_17_Wyjaśnienia nr 1.rar     ZP_220_45_17_Wyjaśnienia nr 1.rar
  08.08.2017 Poprawione zestawienie ofert ZP_220_45_17_POPR_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_45_17_POPR_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  25.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_45_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_45_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  30125100-2 Dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych         
  03.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_44_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_44_17_ogloszenie.pdf
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_44_17_DOC.zip     ZP_220_44_17_DOC.zip
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_44_17_PDF.rar     ZP_220_44_17_PDF.rar
  03.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_44_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.zip     ZP_220_44_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.zip
  10.07.2017 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_44_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ.zip     ZP_220_44_17_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ.zip
  17.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_44_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf     ZP_220_44_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.rtf.pdf
  17.07.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_44_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_44_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
  14.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_44_17 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_44_17 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192130-2  Dostawa łóżek elektrycznych i szafek przyłóżkowych.         
  03.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_53_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_53_17 ogloszenie.pdf
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_53_17 DOC.rar     ZP_220_53_17 DOC.rar
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_53_17 PDF.rar     ZP_220_53_17 PDF.rar
  05.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  06.07.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 2.pdf
  07.07.2017 Wyjaśnienia nr 3 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 3.pdf
  07.07.2017 Wyjaśnienia nr 4 ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 4.pdf     ZP_220_53_17 Wyjaśnienie nr 4.pdf
  11.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_53_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_53_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  13.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_53_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_53_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33123000-8  Dostawa zestawów do ciągłych pomiarów hemodynamicznych do monitorów EV1000A.         
  03.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_50_17 Ogloszenie.pdf     ZP_220_50_17 Ogloszenie.pdf
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_50_17_DOC.rar     ZP_220_50_17_DOC.rar
  03.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_50_17_PDF.rar     ZP_220_50_17_PDF.rar
  05.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_50_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_50_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  11.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_50_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_50_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  13.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_50_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_50_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego, ginekologicznego.        
  11.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_48_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_48_17 ogłoszenie.pdf
  11.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_48_17 DOC.rar     ZP_220_48_17 DOC.rar
  11.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_48_17 PDF.rar     ZP_220_48_17 PDF.rar
  16.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_48_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_48_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_48_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_48_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000-0  Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego.        
  14.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zamowieniu.pdf
  14.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_54_17 DOC.rar     ZP_220_54_17 DOC.rar
  14.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_54_17 PDF.rar     ZP_220_54_17 PDF.rar
  20.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zmianie_ogłoszenia_nr_1.rtf.pdf     ZP_220_54_17 Ogłoszenie o zmianie_ogłoszenia_nr_1.rtf.pdf
  20.07.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_54_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf     ZP_220_54_17_Wyjaśnienia nr 1.rtf.pdf
  26.07.2017 Zestawienie ofert ZP_220_54_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_54_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.07.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_54_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_54_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  27.07.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1-4 ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
  23.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania na zadanie 5 ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu2.pdf     ZP_220_54_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu2.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000
66512100 66512210 66512220
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.        
  15.07.2017 Ogłoszenie ZP.220.55.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.55.17 ogłoszenie.pdf
  15.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_55_17 DOC.rar     ZP_220_55_17 DOC.rar
  15.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_55_17 PDF.rar     ZP_220_55_17 PDF.rar
  25.07.2017 Modyfikacja nr 1 ZP_220_55_17 Modyfikacja nr 1.pdf     ZP_220_55_17 Modyfikacja nr 1.pdf
  01.08.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_55_17_Ogloszene_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_55_17_Ogloszene_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf
  02.08.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_55_17_ Wyjasnienia_1.rar     ZP_220_55_17_ Wyjasnienia_1.rar
  22.08.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_55_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_55_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141200-2 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych        
  24.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_56_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_56_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  24.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_56_17_DOC.rar     ZP_220_56_17_DOC.rar
  24.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_56_17_PDF.rar     ZP_220_56_17_PDF.rar
  31.07.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_56_17_Zmiana_terminow.pdf     ZP_220_56_17_Zmiana_terminow.pdf
  01.08.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_56_17_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_56_17_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  04.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_56_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_56_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  11.08.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_56_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_56_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500-3
33696500-3
Dostawa odczynników do izolacji DNA wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji DNA metodą opartą na kulkach magnetycznych pokrytych złożem celulozowym na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2         
  25.07.2017 Ogłoszenie ZP_220_49_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_49_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  25.07.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_49_17 DOC.rar     ZP_220_49_17 DOC.rar
  25.07.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_49_17 PDF.rar     ZP_220_49_17 PDF.rar
  01.08.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_49_17_wyjasnienia_1.pdf     ZP_220_49_17_wyjasnienia_1.pdf
  04.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_49_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_04_08 17.pdf     ZP_220_49_17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_04_08 17.pdf
  10.08.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_49_17_rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_49_17_rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  90511000 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180106, 180108, 180109        
  16.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_40_17 ogl o zam.pdf     ZP_220_40_17 ogl o zam.pdf
  16.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_40_17 DOC.rar     ZP_220_40_17 DOC.rar
  16.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_40_17 PDF.rar     ZP_220_40_17 PDF.rar
  21.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_40_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_40_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  30.10.2017 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_40_17_rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_40_17_rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33622000-6  Dostawa zestawów do nakłuć transseptalnych        
  23.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_60_17 ogłoszenie o zamówieniu.rar     ZP_220_60_17 ogłoszenie o zamówieniu.rar
  23.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_60_17 DOC.rar     ZP_220_60_17 DOC.rar
  23.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_60_17 PDF.rar     ZP_220_60_17 PDF.rar
  31.08.2017 Zestawienie ofert ZP_220_60_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_60_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  01.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_60_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_60_17 Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141321-6  Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych oraz wyrobów do higieny pacjenta        
  24.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  24.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_59_17 DOC.rar     ZP_220_59_17 DOC.rar
  24.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_59_17 PDF.rar     ZP_220_59_17 PDF.rar
  31.08.2017 Ogłoszenie o zmianie terminów ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminów.pdf     ZP_220_59_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminów.pdf
  01.09.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_59_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_59_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  06.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_59_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_59_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  20.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_59_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_59_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  48000000-8  Dostawa i rozbudowa systemu PACS wraz z licencją        
  30.08.2017 Ogłoszenie ZP_220_51_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_51_17 ogłoszenie.pdf
  30.08.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_51_17 DOC.rar     ZP_220_51_17 DOC.rar
  30.08.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_51_17 PDF.rar     ZP_220_51_17 PDF.rar
  31.08.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_51_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_51_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  07.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_51_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_51_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  07.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_51_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_51_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa zestawów do analizy mikromacierzy wraz z dzierżawą systemu do analizy mikromacierzy na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2.        
  01.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_57_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_57_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  01.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_57_17 DOC.rar     ZP_220_57_17 DOC.rar
  01.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_57_17 PDF.rar     ZP_220_57_17 PDF.rar
  10.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_57_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_57_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  24.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_57_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_57_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  31711430 Dostawa i montaż lampy rentgenowskiej do tomografu Somatom Definition AS.        
  02.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_62_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_62_17 ogłoszenie.pdf
  02.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_62_17 DOC.rar     ZP_220_62_17 DOC.rar
  02.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_62_17 PDF.rar     ZP_220_62_17 PDF.rar
  05.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_62_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_62_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  05.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_62_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_62_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  06.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_62_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_62_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  06.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.10.2017 r. ZP_220_62_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.10.17 r.pdf     ZP_220_62_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.10.17 r.pdf
  06.10.2017 Nowy Zmodyfikowany JEDZ ZP_220_62_17 NOWY Zmodyfikowany - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.pdf     ZP_220_62_17 NOWY Zmodyfikowany - Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.pdf
  06.10.2017 załącznik nr 2 do formularza oferty - wykaz osób ZP.220.62.17 Zał. nr 2 do FO - Wykaz osób.pdf     ZP.220.62.17 Zał. nr 2 do FO - Wykaz osób.pdf
  06.10.2017 załącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie iż osoby posiadają
kwalifikacje
ZP.220.62.17 Zał. nr 3 do FO - Oświadczenie iż osoby posiada. kwalifi.pdf     ZP.220.62.17 Zał. nr 3 do FO - Oświadczenie iż osoby posiada. kwalifi.pdf
  06.10.2017 załącznik nr 2,3 Formularz JEDZ - wersje edytowalne ZP_220_62_17 Zalaczniki 2,3 firmularz JEDZ DOC.rar     ZP_220_62_17 Zalaczniki 2,3 firmularz JEDZ DOC.rar
  24.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_62_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_62_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  06.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_62_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_62_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33140000-3  Dostawa materiału embolizacyjnego stosowanego w embolizacjach obwodowych        
  06.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_64_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_64_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_64_17 DOC.rar     ZP 220_64_17 DOC.rar
  06.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_64_17 PDF.rar     ZP 220_64_17 PDF.rar
  14.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_64_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_64_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  20.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_64_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_64_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141220-8 dostawa kaniul dożylnych i dotętniczych        
  07.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_68_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_68_17_ogł o zam.pdf
  07.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_68_17_DOC.zip     ZP_220_68_17_DOC.zip
  07.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_68_17_PDF.rar     ZP_220_68_17_PDF.rar
  12.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_68_17_ogł o zmianie ogl 1_termin.pdf     ZP_220_68_17_ogł o zmianie ogl 1_termin.pdf
  14.09.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_68_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_68_17_wyjaśnienia 1.pdf
  20.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_68_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_68_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  03.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_68_17 rozstrzygniecie.pdf     ZP_220_68_17 rozstrzygniecie.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38420000-5 Dostawa zestawów do pomiaru ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi        
  12.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_67_17_ogł o zam.pdf     ZP_220_67_17_ogł o zam.pdf
  12.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_67_17_DOC.zip     ZP_220_67_17_DOC.zip
  12.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_67_17_PDF.rar     ZP_220_67_17_PDF.rar
  18.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_67_17_ZMIANA OGLOSZENIA_18 09 17.pdf     ZP_220_67_17_ZMIANA OGLOSZENIA_18 09 17.pdf
  19.09.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_67_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_67_17_wyjaśnienia 1.pdf
  22.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_67_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_67_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  29.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_67_17_rozstrzygniecie.rtf.pdf     ZP_220_67_17_rozstrzygniecie.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39130000-2
39111000-3 39131100-0 33193120-6 33192210-7
Dostawa mebli, krzeseł, kanap, regałów archiwizacyjnych, wózków inwalidzkich oraz stołu do badań.        
  14.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_71_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_71_17 ogłoszenie.pdf
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_71_17 DOC.rar     ZP_220_71_17 DOC.rar
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_71_17 PDF.rar     ZP_220_71_17 PDF.rar
  22.09.2017 Zestawienie ofert ZP_220_71_17 ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_71_17 ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  22.09.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_71_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_71_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  25.09.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_71_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf     ZP_220_71_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33128000-3  Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego z modułem rogówkowym.         
  14.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_74_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_74_17 ogłoszenie.pdf
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_74_17 DOC.rar     ZP_220_74_17 DOC.rar
  14.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_74_17 PDF.rar     ZP_220_74_17 PDF.rar
  20.09.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_74_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_74_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  20.09.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_74_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf     ZP_220_74_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.rtf.pdf
  20.09.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_74_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_74_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  25.09.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_74_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_74_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  03.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_74_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_74_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000 Dostawa, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego okulistycznego.        
  19.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_73_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_73_17 ogloszenie.pdf
  19.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_73_17 DOC.rar     ZP_220_73_17 DOC.rar
  19.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_73_17 PDF.rar     ZP_220_73_17 PDF.rar
  12.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_73_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_73_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  26.10.2017 Unieważnienie Postępowania ZP_220_73_17 Unieważnienie postępowania.pdf     ZP_220_73_17 Unieważnienie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  15894220
55321000 55520000 55320000
Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPSK-2.        
  22.09.2017 Ogłoszenie ZP.220.52.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.52.17 ogłoszenie.pdf
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_52_17 DOC.rar     ZP_220_52_17 DOC.rar
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_52_17 PDF.rar     ZP_220_52_17 PDF.rar
  03.10.2017 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania ZP_220_52_17 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania.rtf.pdf     ZP_220_52_17 Powiadomienie o wpłynięciu odwołania.rtf.pdf
  03.10.2017 Odwołanie ZP_220_52_17 odwołanie.pdf     ZP_220_52_17 odwołanie.pdf
  04.10.2017 Odpowiedz na odwołanie ZP_220_52_17 ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE.pdf     ZP_220_52_17 ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE.pdf
  04.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_52_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_52_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
` 04.10.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_52_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_52_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
` 17.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_52_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_52_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  30.10.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_52_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_52_17_Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
  30.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_52_17_Oswiadczenie.pdf     ZP_220_52_17_Oswiadczenie.pdf
  14.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_52_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 14.11.17 r.pdf     ZP_220_52_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 14.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33140000 Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych w tym materiałów stosowanych w okulistyce, preparatów do zabezpieczenia cewników naczyniowych oraz kosmetyków do pielęgnacji skóry na potrzeby SPSK.        
  22.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_65_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_65_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_65_17 DOC.rar     ZP_220_65_17 DOC.rar
  22.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_65_17 PDF.rar     ZP_220_65_17 PDF.rar
  09.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf
  19.10.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 2 z dnia 19.10.2017.pdf     ZP_220_65_17 WYJASNIENIE NR 2 z dnia 19.10.2017.pdf
  23.10.2017 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_65_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf     ZP_220_65_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  23.10.2017 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych zad. nr 2 ZP_220_65_17 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych zad. nr 2.pdf     ZP_220_65_17 Załącznik nr 1 Formularz cen jednostkowych zad. nr 2.pdf
  23.10.2017 Sprostowanie wysłane do publikacji ZP_220_65_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-147772-NF14-PL-1.pdf     ZP_220_65_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-147772-NF14-PL-1.pdf
  25.10.2017 MODYFIKACJA wyjaśnienia nr 2 ZP_220_65_17_Modyfikacja WYJASNIENIA NR 2  z dnia 19.10.2017 r. rtf.pdf     ZP_220_65_17_Modyfikacja WYJASNIENIA NR 2  z dnia 19.10.2017 r. rtf.pdf
  25.10.2017 Sprostowanie ZP_220_65_17 Sprostowanie z dnia 25.10.2017 r 2017-OJS205-422993-pl.pdf     ZP_220_65_17 Sprostowanie z dnia 25.10.2017 r 2017-OJS205-422993-pl.pdf
  08.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_65_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_65_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  08.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_65_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_65_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych        
  23.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_58_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_58_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  23.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_58_17 DOC.rar     ZP_220_58_17 DOC.rar
  23.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_58_17 PDF.rar     ZP_220_58_17 PDF.rar
  06.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 06.10.2017.pdf     ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 06.10.2017.pdf
  06.10.2017 Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf     ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
  06.10.2017 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ZP_220_58_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-138789-NF14-PL.pdf     ZP_220_58_17 Sprostowanie wysłane do publikacji ENOTICES_SSZP-2017-138789-NF14-PL.pdf
  11.10.2017 Sprostowanie z 11.10.2017 ZP_220_58_17 Sprostowanie z 11.10.2017 r.  2017-OJS195-400424-pl.pdf     ZP_220_58_17 Sprostowanie z 11.10.2017 r.  2017-OJS195-400424-pl.pdf
  16.10.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 2.pdf     ZP_220_58_17 WYJAŚNIENIE NR 2.pdf
  16.10.2017 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ.pdf     ZP_220_58_17 MODYFIKACJA SIWZ.pdf
  16.10.2017 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE ZP_220_58_17 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE.pdf     ZP_220_58_17 Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w dzienniku Urzędowym UE.pdf
  18.10.2017 Sprostowanie ZP_220_58_17_Sprostowanie_z_18.10.2017r.pdf     ZP_220_58_17_Sprostowanie_z_18.10.2017r.pdf
  03.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_58_17 Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf     ZP_220_58_17 Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf
  03.11.2017 Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220.58.17 Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.58.17 Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696000-5
33652100-6 33640000-8
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii nowotworów i położnictwie oraz środków kontrastowych        
  29.09.2017 Ogłoszenie ZP_220_76_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_76_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  29.09.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_76_17_DOC.rar     ZP_220_76_17_DOC.rar
  29.09.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_76_17_PDF.rar     ZP_220_76_17_PDF.rar
  03.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_76_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_76_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf
  09.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_76_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_76_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.10.2017 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_76_17 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_76_17 Zał. nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  12.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_76_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_76_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  31711140 Dostawa elektrod, stymulatorów jednojamowych i dwujamowych        
  04.10.2017 Ogłoszenie ZP.220.61.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.61.17 ogłoszenie.pdf
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_61_17 DOC.rar     ZP_220_61_17 DOC.rar
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_61_17 PDF.rar     ZP_220_61_17 PDF.rar
  26.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  03.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1
ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_61_17 Wyjaśnienie nr 2 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  03.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_61_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_61_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  03.11.2017 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO  ZP_220_61_17 ZMODYFIKOWANY Zał nr 1 do FO - Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf     ZP_220_61_17 ZMODYFIKOWANY Zał nr 1 do FO - Formularz cen jednostkowych.rtf.pdf
  20.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_61_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_61_17 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  20.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_61_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_61_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33157810-6  Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych        
  04.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_78_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_78_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_78_17 DOC.rar     ZP_220_78_17 DOC.rar
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_78_17 PDF.rar     ZP_220_78_17 PDF.rar
  10.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_78_17 Ogl o zmianie ogloszenia_zmiana terminow.rar     ZP_220_78_17 Ogl o zmianie ogloszenia_zmiana terminow.rar
  10.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_78_17 Wyjasnienia nr 1.pdf     ZP_220_78_17 Wyjasnienia nr 1.pdf
  13.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_78_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf     ZP_220_78_17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
  25.10.2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_78_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania.pdf     ZP_220_78_17_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  18143000-3  Dostawa i montaż środków ochrony radiologicznej stałej oraz dostawa środków ochrony radiologicznej indywidualnej.         
  04.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_79_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_79_17 ogłoszenie.pdf
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_79_17 DOC.rar     ZP_220_79_17 DOC.rar
  04.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_79_17 PDF.rar     ZP_220_79_17 PDF.rar
  10.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_79_17 Zmiana terminu skladania ofert.pdf     ZP_220_79_17 Zmiana terminu skladania ofert.pdf
  10.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_79_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf     ZP_220_79_17 ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
  11.10.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_79_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_79_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  16.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_79_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_79_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  24.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_79_17_Rozstrzygniecie. z dn. 24.10.17 r.pdf     ZP_220_79_17_Rozstrzygniecie. z dn. 24.10.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  44611200 Dostawa, instalacja i uruchomienie pięciu sztuk respiratorów oscylacyjnych.        
  11.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_70_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_70_17 ogloszenie.pdf
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_70_17 DOC.rar     ZP_220_70_17 DOC.rar
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_70_17 PDF.rar     ZP_220_70_17 PDF.rar
  23.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_70_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_70_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  27.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_70_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 27.10.17 r.pdf     ZP_220_70_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 27.10.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33100000-1
33157000-5 33194110-0 33195000-3
Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch urządzeń do wentylacji nieinwazyjnej noworodków metodą nCPAP, systemu do chłodzenia ciała noworodka, dwudziestu czterech pomp infuzyjnych oraz ośmiu pulsoksymetrów.        
  11.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_85_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_85_17 ogłoszenie.pdf
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_85_17 DOC.rar     ZP_220_85_17 DOC.rar
  11.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_85_17 PDF.rar     ZP_220_85_17 PDF.rar
  17.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_85_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_85_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  17.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_85_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_85_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_85_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_85_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  20.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_85_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_85_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  25.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania - zadanie 3  ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 3 z dn. 25.10.17 r..pdf     ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 3 z dn. 25.10.17 r..pdf
  27.10.2017 Rozstrzygnięcie postępowania - zadania 1,2 i 4 ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 2 i 4 z dn. 27.10.17 r.pdf     ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 2 i 4 z dn. 27.10.17 r.pdf
  31.10.2017 UNIEWAŻNIENIE rozstrzygnięcia postę. na zad. 4 ZP_220_85_17 UNIEWAŻNIENIE rozstrzygnięcia postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf     ZP_220_85_17 UNIEWAŻNIENIE rozstrzygnięcia postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf
  31.10.2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 4 ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf     ZP_220_85_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 4 z dn. 31.10.17 r..pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33197000 Dostawa, instalacja i uruchomienie kamery RetCam.        
  12.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_84_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_84_17 ogłoszenie.pdf
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_84_17 DOC.rar     ZP_220_84_17 DOC.rar
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_84_17 PDF.rar     ZP_220_84_17 PDF.rar
  25.10.2017 Zestawienie ofert ZP_220_84_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_84_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  02.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_84_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf     ZP_220_84_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33152000 Dostawa, instalacja i uruchomienie sześciu sztuk inkubatorów hybrydowych, czterech stanowisk do resuscytacji noworodka oraz inkubatora transportowego.        
  12.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_69_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_69_17 ogłoszenie.pdf
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_69_17 DOC.rar     ZP_220_69_17 DOC.rar
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_69_17 PDF.rar     ZP_220_69_17 PDF.rar
  19.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_69_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_69_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  25.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_69_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_69_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  26.10.2017 Sprostowanie do zbiorczego zestawienia ofert ZP_220_69_17_SPROSTOWANIE ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA OFERT.pdf     ZP_220_69_17_SPROSTOWANIE ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA OFERT.pdf
  02.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_69_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf     ZP_220_69_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu post.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu noworodkowego.        
  12.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_83_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_83_17 ogłoszenie.pdf
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_83_17 DOC.rar     ZP_220_83_17 DOC.rar
  12.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_83_17 PDF.rar     ZP_220_83_17 PDF.rar
  19.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacji SIWZ nr 1  ZP_220_83_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_83_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  19.10.2017 Zmodyfikowany załącznik nr 1 do formularza oferty ZP_220_83_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_83_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf
  25.10.2017 Zestawienie ofert ZP_220_83_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_83_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  06.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_83_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_83_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33169000-2 dostawa narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku        
  17.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_82_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_82_17_ogloszenie.pdf
  17.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_82_17 DOC.zip     ZP_220_82_17 DOC.zip
  17.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_82_17 PDF.rar     ZP_220_82_17 PDF.rar
  24.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_82_17_ogł o zm_termin.pdf     ZP_220_82_17_ogł o zm_termin.pdf
  25.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_82_17_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_82_17_wyjaśnienia 1.pdf
  30.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_82_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_82_17_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  30.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_82_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf     ZP_220_82_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa odczynników,kontroli,kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 zintegrowanych modułów(analizatorów) biochemicznoimmunochemicznych oraz systemu preanalitycznego.        
  13.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_63_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_63_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_63_17 (DOC).rar     ZP_220_63_17 (DOC).rar
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_63_17 (PDF).rar     ZP_220_63_17 (PDF).rar
  09.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  15.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_63_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  15.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_63_17_Ogl_ o_zm_ogloszenia.pdf     ZP_220_63_17_Ogl_ o_zm_ogloszenia.pdf
  15.11.2017 Zmiana terminów ZP_220_63_17_Zmiana_terminow.pdf     ZP_220_63_17_Zmiana_terminow.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111730 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do angioplastyki.        
  13.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_80_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_80_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_80_17 (DOC).rar     ZP_220_80_17 (DOC).rar
  13.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_80_17 (PDF).rar     ZP_220_80_17 (PDF).rar
  09.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_80_17_Wyjaśneinia nr 1.pdf     ZP_220_80_17_Wyjaśneinia nr 1.pdf
  14.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  15.11.2017 Wyjaśnienie nr 3 ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf     ZP_220_80_17_Wyjaśnienia nr 3.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33692800 - PA02 Dostawa materiałów zużywalnych jednorazowego użytku oraz płynów do
wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzeń na
potrzeby Klinik SPSK-2.
       
  18.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_75_17_Ogl_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_75_17_Ogl_o_zamowieniu.pdf
  18.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_75_17(DOC).rar     ZP_220_75_17(DOC).rar
  18.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_75_17(PDF).rar     ZP_220_75_17(PDF).rar
  07.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_75_17 WYJASN NR 1.pdf     ZP_220_75_17 WYJASN NR 1.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696300-8
33696500-0
Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników do in vitro na potrzeby laboratoriów SPSK-2 w Szczecinie        
  19.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_77_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_77_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  19.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_77_17 DOC.rar     ZP_220_77_17 DOC.rar
  19.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_77_17 PDF.rar     ZP_220_77_17 PDF.rar
  23.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf     ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 1.pdf
  24.10.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 2.pdf     ZP_220_77_17 WYJASNIENIE NR 2.pdf
  27.10.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_77_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_77_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  27.10.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_77_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_77_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111000 Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch sztuk mobilnych aparatów RTG z ramieniem C.        
  20.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_90_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_90_17 ogloszenie.pdf
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_90_17 DOC.rar     ZP_220_90_17 DOC.rar
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_90_17 PDF.rar     ZP_220_90_17 PDF.rar
  30.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_90_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_90_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  31.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_90_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_90_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  31.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_90_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_90_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  07.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_90_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_90_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141121 Dostawa materiałów szewnych i preparatów o działaniu hemostatycznym.         
  20.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_72_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_72_17_ogloszenie.pdf
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_72_17 DOC.zip     ZP_220_72_17 DOC.zip
  20.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_72_17 PDF.rar     ZP_220_72_17 PDF.rar
  31.10.2017 Wyjaśnienie zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia - dot zad 9 ZP_220_72_17_wyjasnienie zamawiajacego_dot_opisu_przedmiotu_zamowienia_dot_zad_9.pdf     ZP_220_72_17_wyjasnienie zamawiajacego_dot_opisu_przedmiotu_zamowienia_dot_zad_9.pdf
  07.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_72_17 modyfikacja SIWZ 1_zad 10_B_15 i 16.rtf.pdf     ZP_220_72_17 modyfikacja SIWZ 1_zad 10_B_15 i 16.rtf.pdf
  07.11.2017 Formularz cen jednostkowych po modyfikacji -
dot zad 10
ZP_220_72_17_FO zal 1_fcj_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_72_17_FO zal 1_fcj_MODYFIKACJA.rtf.pdf
  17.11.2017 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 1 ZP_220_72_17 oglosze o zmianie oglosz.rar     ZP_220_72_17 oglosze o zmianie oglosz.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33168000-5
39143112-4 35125100-7 42514310-8 33141613-0
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  23.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_86_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_86_17_ogloszenie o zamowieniu.pdf
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_86_17 DOC.zip     ZP_220_86_17 DOC.zip
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_86_17 PDF.rar     ZP_220_86_17 PDF.rar
  30.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin.pdf     ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin.pdf
  03.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin 2.pdf     ZP_220_86_17_ogł o zm ogl_termin 2.pdf
  03.11.2017 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_86_17_wyjaśnienia 1_03 11 17.pdf     ZP_220_86_17_wyjaśnienia 1_03 11 17.pdf
  08.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_86_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_08 11 17.rtf.pdf     ZP_220_86_17 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_08 11 17.rtf.pdf
  08.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_86_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_86_17_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
   33192130-2
39143116-2 33193120-6
Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, łóżeczek noworodkowych i innego wyposażenia.         
  23.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_97_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_97_17 ogloszenie.pdf
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_97_17 DOC.rar     ZP_220_97_17 DOC.rar
  23.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_97_17 PDF.rar     ZP_220_97_17 PDF.rar
  27.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_97_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_97_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  27.10.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_97_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_97_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  30.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_97_17 Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_97_17 Wyjasnienie nr 1.pdf
  03.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_97_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_97_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  03.11.2017 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_97_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_97_17 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania zad nr 1 ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf     ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania zad nr 2-5 ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 2 - 5 z dn. 13.11.17 r.pdf     ZP_220_97_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 2 - 5 z dn. 13.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  66511000 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.         
  24.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_89_17 ogloszenie.pdf     ZP_220_89_17 ogloszenie.pdf
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_89_17_DOC.rar     ZP_220_89_17_DOC.rar
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_89_17_PDF.rar     ZP_220_89_17_PDF.rar
  31.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf     ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf
  31.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.11.2017 Wyjaśnienie nr 2 ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_89_17_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  02.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf     ZP_220_89_17_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf
  13.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_89_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_89_17_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  14.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_89_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_89_17_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33112200 Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografów położniczo-ginekologicznych.       ZP_220_94_17_ogloszenie.pdf
  24.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_94_17_ogloszenie.pdf     ZP_220_94_17_ogloszenie.pdf
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_94_17 DOC.rar     ZP_220_94_17 DOC.rar
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_94_17 PDF.rar     ZP_220_94_17 PDF.rar
  26.10.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_94_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_94_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  26.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_94_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_94_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  26.10.2017 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do FO - opis przedmiotu zamówienia ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf
  26.10.2017 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf.pdf     ZP_220_94_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf.pdf
  13.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_94_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_94_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania na zadania 1,3 i 4 ZP_220_94_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 3 i 4.pdf     ZP_220_94_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. 1, 3 i 4.pdf
  14.11.2017 Zawiadomienie o Unieważnieniu czynności Zamawiającego ZP_220_94_17 Zawiadomienie o Unieważnieniu czynności Zamawia. - rozstrzygnięcie postę. na zad. 1 i 3.pdf     ZP_220_94_17 Zawiadomienie o Unieważnieniu czynności Zamawia. - rozstrzygnięcie postę. na zad. 1 i 3.pdf
  16.11.2017 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania zad 1-3 ZP_220_94_17_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_poste_na_zad_1-3_z_dn._16.11.17 r.pdf     ZP_220_94_17_Zawiadomienie_o_rozstrzygnięciu_poste_na_zad_1-3_z_dn._16.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162000 Dostawa, instalacja i uruchomienie trzech sztuk wież laparoskopowych.        
  24.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_95_17 ogłoszenie.rtf.pdf     ZP_220_95_17 ogłoszenie.rtf.pdf
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_95_17 (DOC).rar     ZP_220_95_17 (DOC).rar
  24.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_95_17 (PDF).rar     ZP_220_95_17 (PDF).rar
  31.10.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_95_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_95_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  31.10.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_95_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_95_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  02.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_95_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  02.11.2017 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO ZP_220_95_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf     ZP_220_95_17 ZMODYFIKOWANY Zał. nr 1 do FO - opis przed. zam.pdf
  20.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_95_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_95_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  44611200 Dostawa, instalacja i uruchomienie trzech respiratorów.        
  24.10.2017 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP_220_91_17 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf     ZP_220_91_17 Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf
  24.10.2017 Unieważnienie postępowania ZP_220_91_17_UNIEWAZNIENIE_postepowania_z_dn24.10.17r.pdf     ZP_220_91_17_UNIEWAZNIENIE_postepowania_z_dn24.10.17r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696200 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych krwi.        
  25.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_66_17_ogl o zam.rtf.pdf     ZP_220_66_17_ogl o zam.rtf.pdf
  25.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_66_17_(DOC).rar     ZP_220_66_17_(DOC).rar
  25.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_66_17_(PDF).rar     ZP_220_66_17_(PDF).rar
  17.11.2017 modyfikacja SIWZ nr 1 ZP.220.66.17_modyfikacja SIWZ 1_17 11 17.rtf.pdf     ZP.220.66.17_modyfikacja SIWZ 1_17 11 17.rtf.pdf
  17.11.2017 załącznik nr 2 do formularza oferty ZP_220_66_17_FO_zal 2_parametry wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf     ZP_220_66_17_FO_zal 2_parametry wym_MODYFIKACJA.rtf.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych oraz radiologicznych.        
  28.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_81_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf     ZP_220_81_17_Ogloszenie o zamowieniu.pdf
  28.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_81_17_DOC.rar     ZP_220_81_17_DOC.rar
  28.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_81_17_PDF.rar     ZP_220_81_17_PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696200-7 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020         
  30.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_88_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_88_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  30.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_88_17 DOC.rar     ZP_220_88_17 DOC.rar
  30.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_88_17 PDF.rar     ZP_220_88_17 PDF.rar
  07.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_88_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_88_17 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_88_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_88_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33181510-0
33692800-5
Dostawa roztworów do dializy otrzewnowej CADO o jednym połączeniu typu TWIN BAG oraz dializy otrzewnowej ADO do aparatów Home Choice        
  31.10.2017 Ogłoszenie ZP_220_87_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_87_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  31.10.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_87_17 DOC.rar     ZP_220_87_17 DOC.rar
  31.10.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_87_17 PDF.rar     ZP_220_87_17 PDF.rar
  02.11.2017 Modyfikacja SIWZ ZP_220_87_17 Modyfikacja SIWZ_dializa otrzewnowa.rtf.pdf     ZP_220_87_17 Modyfikacja SIWZ_dializa otrzewnowa.rtf.pdf
  09.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_87_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_87_17  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.11.2017 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_87_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_87_17 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38636000 Dostawa, instalacja i uruchomienie Mikrokeratomu do przeszczepów warstwowych, Tomografu OCT oraz Funduskamery.         
  02.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_98_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_98_17 ogłoszenie.pdf
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_98_17 DOC.rar     ZP_220_98_17 DOC.rar
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_98_17 PDF.rar     ZP_220_98_17 PDF.rar
  09.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  09.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_98_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_98_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  14.11.2017 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_98_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_98_17 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  14.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf     ZP_220_98_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
  15.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 2 ZP_220_98_17 Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf     ZP_220_98_17 Modyfikacja SIWZ nr 2.pdf
  15.11.2017 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do formularza oferty - opis przedmiotu zamówienia. ZP_220_98_17 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do FO - opis przedmiotu zamówienia.pdf     ZP_220_98_17 Zmodyfikowany Zał. nr 1 do FO - opis przedmiotu zamówienia.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  38510000 Dostawa, montaż i uruchomienie mikroskopu operacyjnego okulistycznego.        
  02.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_99_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_99_17 ogłoszenie.pdf
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_99_17 DOC.rar     ZP_220_99_17 DOC.rar
  02.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_99_17 PDF.rar     ZP_220_99_17 PDF.rar
  09.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_99_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_99_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  09.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 oraz modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_99_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_99_17 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  16.11.2017 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_99_17_ ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_99_17_ ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33731110 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz akcesoriów okulistycznych dla I Kliniki Okulistyki SPSK-2.        
  03.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_93_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_93_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  03.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_93_17 DOC.rar     ZP_220_93_17 DOC.rar
  03.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_93_17 PDF.rar     ZP_220_93_17 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33115000-9 Dostawa wkładów i drenów do strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE DH        
  06.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_96_17 DOC.rar     ZP_220_96_17 DOC.rar
  06.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_96_17 PDF.rar     ZP_220_96_17 PDF.rar
  14.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf     ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 1_.pdf
  15.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf     ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
  16.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf     ZP_220_96_17_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
  17.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.pdf     ZP_220_96_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.pdf
  17.11.2017 Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja.pdf     ZP_220_96_17_Wyjaśnienia nr 2 oraz Modyfikacja.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33100000-1
33194110-0
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chłodzenia ciała noworodka oraz dwudziestu czterech pomp infuzyjnych.          
  07.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_101_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_101_17 ogłoszenie.pdf
  07.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_101_17 DOC.rar     ZP_220_101_17 DOC.rar
  07.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_101_17 PDF.rar     ZP_220_101_17 PDF.rar
  15.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_101_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_101_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  15.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_101_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_101_17 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_101_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_101_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192100-3
39113200-9
Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, szafek przyłóżkowych i taboretów.         
  09.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_102_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_102_17 ogłoszenie.pdf
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_102_17 DOC.rar     ZP_220_102_17 DOC.rar
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_102_17 PDF.rar     ZP_220_102_17 PDF.rar
  14.11.2017 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_102_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_102_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  17.11.2017 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_102_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_102_17_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  17.11.2017 Rozstrzygnięcie Postępowania ZP_220_102_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 17.11.17 r.pdf     ZP_220_102_17 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 17.11.17 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  45000000-7  Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji etapu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala mieszczącego Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Klinikę Położnictwa i Ginekologii oraz Klinikę Patologii Noworodka (budynek A) SPSK2 PUM w Szczecinie” obejmującego przyłączenia obiektów do sieci w zakresie zasilania elektroenergetycznego          
  09.11.2017 Ogłoszenie ZP.220.104.17 ogłoszenie.pdf     ZP.220.104.17 ogłoszenie.pdf
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_104_17 DOC.rar     ZP_220_104_17 DOC.rar
  09.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_104_17 PDF.rar     ZP_220_104_17 PDF.rar
  09.11.2017 Dokumentacja Projektowa ZP_200_104_14 Dokumentacja Projektowa.zip     ZP_200_104_14 Dokumentacja Projektowa.zip
  14.11.2017 Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_104_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_104_17 Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192230-3  Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch stołów operacyjnych        
  15.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_105_17 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_105_17 Ogłoszenie.pdf
  15.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_105_17 DOC.rar     ZP_220_105_17 DOC.rar
  15.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_105_17 PDF.rar     ZP_220_105_17 PDF.rar
  17.11.2017 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_105_17 Wyjaśnienie nr 1.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33184500 Dostawa stentgraftów, stentów z systemem wprowadzającym oraz koszulek sterowalnych.        
  18.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_100_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_100_17_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  18.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_100_17_DOC.rar     ZP_220_100_17_DOC.rar
  18.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_100_17_PDF.rar     ZP_220_100_17_PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33161000-6
42122410-7
33168100-6
Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu elektrochirurgicznego, pompy
urologicznej z zestawami do miniPCNL oraz toru wizyjnego do zabiegów endoskopowych.
       
  20.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_109_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_109_17 ogłoszenie.pdf
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_109_17 DOC.rar     ZP 220_109_17 DOC.rar
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_109_17 PDF.rar     ZP 220_109_17 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33115100-0 Dostawa, instalacja i uruchomienie OCT 3D.        
  20.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_110_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_110_17 ogłoszenie.pdf
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_110_17 DOC.rar     ZP_220_110_17 DOC.rar
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_110_17 PDF.rar     ZP_220_110_17 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33162100-4 Dostawa, instalacja i uruchomienie fakowitrektomu.        
  20.11.2017 Ogłoszenie ZP_220_111_17 ogłoszenie.pdf     ZP_220_111_17 ogłoszenie.pdf
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_111_17 DOC.rar     ZP_220_111_17 DOC.rar
  20.11.2017 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_111_17 PDF.rar     ZP_220_111_17 PDF.rar
      0      
      0      
             
             
             
             
             
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony:
Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player
     
           
           
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  091 466 1454 lub 786 865 085      
             
             
    KONIEC STRONY        
      20.11.2017 | 21:50