Zamówienia rozpoczęte w 2018 roku    
             
             
  W przypadku problemów z wyświetleniem całej strony zamówień publicznych w programie Internet Explorer
zalecamy stosowanie najnowszej wersji tej przeglądarki w trybie zgodności lub innych przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Opera.
Strona kończy się napisem: KONIEC STRONY
     
             
             
             
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok      
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696300-8 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej wraz z dzierżawą jednego analizatora.        
  05.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_02_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_02_18_ogł o zam.pdf
  05.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_18_DOC.zip     ZP_220_02_18_DOC.zip
  05.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_18_PDF.rar     ZP_220_02_18_PDF.rar
  11.01.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_02_18_ogł o zm ogł_zmiana terminu_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_02_18_ogł o zm ogł_zmiana terminu_11 01 18.rtf.pdf
  11.01.2018 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_02_18_wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ_11 01 2018.rtf.pdf     ZP_220_02_18_wyjaśnienia 1 i modyfikacja SIWZ_11 01 2018.rtf.pdf
  11.01.2018 Załącznik nr 4 PO MODYFIKACJI ZP_220_02_18_FO_zal 4_par wym i ocen_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_02_18_FO_zal 4_par wym i ocen_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  18.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_02_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_02_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  19.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_02_18_rozstrzygnięcie_19 01 18.rtf.pdf     ZP_220_02_18_rozstrzygnięcie_19 01 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33651520-9 dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty-D stosowanej w zapobieganiu immunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)- ujemnych na potrzeby SPSK-2.        
  11.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_04_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_04_18_DOC.zip     ZP_220_04_18_DOC.zip
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_04_18_PDF.rar     ZP_220_04_18_PDF.rar
  15.01.2018 Wyjaśnienia dodatkowe 1 ZP_220_04_18_Wyjasnienia dodatkowe_15 01 18.pdf     ZP_220_04_18_Wyjasnienia dodatkowe_15 01 18.pdf
  16.01.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_04_18_ogł o zmianie ogł_zmiana terminu.pdf     ZP_220_04_18_ogł o zmianie ogł_zmiana terminu.pdf
  23.01.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_04_18_Wyjasnienia 1_23 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18_Wyjasnienia 1_23 01 18.rtf.pdf
  25.01.2018 SIWZ PO MODYFIKACJI ZP_220_04_18  SIWZ immuno_PO MODYFIKACJI_25 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18  SIWZ immuno_PO MODYFIKACJI_25 01 18.rtf.pdf
  25.01.2018 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_PO MODYFIKACJ ZP_220_04_18 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_04_18 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  25.01.2018 Załącznik nr 3 Formularz cen jednostkowych_PO MODYFIKACJI ZP_220_04_18 Załącznik nr 3 Formularz cen jednostkowych_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf     ZP_220_04_18 Załącznik nr 3 Formularz cen jednostkowych_PO MODYFIKACJI.rtf.pdf
  30.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_04_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_30 01 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_30 01 18.rtf.pdf
  05.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_04_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_05 02 18.rtf.pdf     ZP_220_04_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_05 02 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33169000-2 Dostawa narzędzi okulistycznych jedno i wielorazowego użytku.        
  11.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_05_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf     ZP_220_05_18_ogł o zam_11 01 18.rtf.pdf
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_18_DOC.zip     ZP_220_05_18_DOC.zip
  11.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_18_PDF.rar     ZP_220_05_18_PDF.rar
  19.01.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_05_18_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_05_18_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  30.01.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_05_18_rozstrzygnięcie_30 01 18.rtf.pdf     ZP_220_05_18_rozstrzygnięcie_30 01 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141324 Dostawa cewników i igieł dializacyjnych dla Ośrodka Dializ SPSK-2 w Szczecinie        
  17.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_01_18_ogl o zam_17 01 18.pdf     ZP_220_01_18_ogl o zam_17 01 18.pdf
  17.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) zp_220_01_18_doc.zip     zp_220_01_18_doc.zip
  17.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) zp_220_01_18_pdf.rar     zp_220_01_18_pdf.rar
  20.02.2018 Zmiana terminów w postepowaniu ZP_220_01_18_zmiana terminów.pdf     ZP_220_01_18_zmiana terminów.pdf
  23.02.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_01_18_Wyjaśnienia 1_23 02 18.rtf.pdf     ZP_220_01_18_Wyjaśnienia 1_23 02 18.rtf.pdf
  14.03.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_01_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_14 03 18.pdf     ZP_220_01_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_14 03 18.pdf
  27.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_01_18_ROZSTRZYGNIECIE_27 03 18.rtf.pdf     ZP_220_01_18_ROZSTRZYGNIECIE_27 03 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33192000-2
39113100-8 , 39130000-2, 39111000-3
Dostawa mebli biurowych, medycznych, szaf ubraniowych oraz fotela do pobierania krwi        
  25.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_10_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_10_18 Ogłoszenie.pdf
  25.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_10_18 DOC.rar     ZP_220_10_18 DOC.rar
  25.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_10_18 PDF.rar     ZP_220_10_18 PDF.rar
  02.02.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_10_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_10_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  02.02.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP_220_10_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_10_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  08.02.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_10_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 08.02.18 r.pdf     ZP_220_10_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. z dn. 08.02.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141323 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  27.01.2018 Ogłoszenie ZP_220_03_18_ogl o zam_27 01 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ogl o zam_27 01 18.rtf.pdf
  27.01.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_18 DOC.zip     ZP_220_03_18 DOC.zip
  27.01.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_18 PDF.rar     ZP_220_03_18 PDF.rar
  12.02.2018 Załacznik nr 1 po modyfikacji ZP_220_03_18_FO_zal 1_FCJ po modyfikacji_12 02 18.pdf     ZP_220_03_18_FO_zal 1_FCJ po modyfikacji_12 02 18.pdf
  12.02.2018 Modyfikacja SIWZ zad 13 ZP_220_03_18_modyfikacja SIWZ_FCJ zad 13_pismo_12 02 18.pdf     ZP_220_03_18_modyfikacja SIWZ_FCJ zad 13_pismo_12 02 18.pdf
  14.02.2018 Sprostowanie dotyczące wzoru umowy ZP_220_03_18_SPROSTOWANIE_dot wzoru umowy_14 02 18.pdf     ZP_220_03_18_SPROSTOWANIE_dot wzoru umowy_14 02 18.pdf
  28.02.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_03_18_Wyjaśnienia 1_28 02 18.pdf     ZP_220_03_18_Wyjaśnienia 1_28 02 18.pdf
  07.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP_220_03_18_SIWZ_zal 2_GRUPA kapitałowa.rtf.pdf     ZP_220_03_18_SIWZ_zal 2_GRUPA kapitałowa.rtf.pdf
  07.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_03_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 03.18 z dnia 07.03.2018 r.rtf.pdf     ZP_220_03_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 03.18 z dnia 07.03.2018 r.rtf.pdf
  05.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 5,8,10 ZP_220_03_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 5,8,10_05 04 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 5,8,10_05 04 18.rtf.pdf
  10.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 1,3,6,7,12,13  ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN II_zad 1,3,6,7,12,13_10 04 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN II_zad 1,3,6,7,12,13_10 04 18.rtf.pdf
  16.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania na zadania 4, 9, 11 ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN III_zad 4,9,11_16 04 18.rtf.pdf     ZP_220_03_18_ROZSTRZYGN III_zad 4,9,11_16 04 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33157000-5
33141100-1
Dostawa systemu do nawilżania tlenu do respiratorów, wosku kostnego oraz pasków do zamykania ran na potrzeby
Klinik SPSK-2
       
  13.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_07_18_ogł o zam_13 02 18.rtf.pdf     ZP_220_07_18_ogł o zam_13 02 18.rtf.pdf
  13.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_07_18_DOC.zip     ZP_220_07_18_DOC.zip
  13.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_07_18_PDF.rar     ZP_220_07_18_PDF.rar
  20.02.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_07_18_wyjaśnienia 1_20 02 18.rtf.pdf     ZP_220_07_18_wyjaśnienia 1_20 02 18.rtf.pdf
  23.02.2018 Załacznik nr 2 do SIWZ ZP_220_07_18_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf     ZP_220_07_18_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf.pdf
  23.02.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_7_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT___23 02 18.rtf.pdf     ZP_220_7_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT___23 02 18.rtf.pdf
  13.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_07_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf     ZP_220_07_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  98315000
98310000
Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem        
  16.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_13_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_13_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_18  DOC.rar     ZP_220_13_18  DOC.rar
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_18  PDF.rar     ZP_220_13_18  PDF.rar
  13.03.2018 Wyjaśnienia 1 ZP_220_13_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_13_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  28.03.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_13.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_13.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  17.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_13_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_13_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141121-4 Dostawa materiałów szewnych na potrzeby Bloków Operacyjnych SPSK-2        
  16.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_08_18_ogł o zam.pdf     ZP_220_08_18_ogł o zam.pdf
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_18_DOC.zip     ZP_220_08_18_DOC.zip
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_18_PDF.rar     ZP_220_08_18_PDF.rar
  27.02.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_08_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_27 02 18.rtf.pdf     ZP_220_08_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_27 02 18.rtf.pdf
  13.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf     ZP_220_08_18_ROZSTRZYGNIECIE.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii oraz leków przeciwkrwotocznych na potrzeby Klinik SPSK-2         
  16.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_11_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf     ZP_220_11_18_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_11_18(DOC).rar     ZP_220_11_18(DOC).rar
  16.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_11_18(PDF).rar     ZP_220_11_18(PDF).rar
  12.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_11_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - druk wysłany do publikacji w dniu 12.03.2018 r.pdf     ZP_220_11_18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - druk wysłany do publikacji w dniu 12.03.2018 r.pdf
  14.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Opublikowane w Dzienniku UE ZP.220.11.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf     ZP.220.11.18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
  16.03.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_11_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf     ZP_220_11_18_Wyjasnienie_nr_1.pdf
  27.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP.220.11.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.11.18  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  27.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP.220.11.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx.pdf     ZP.220.11.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33111710 Dostawa wyrobów do angiografii oraz cewników Swan-Ganz        
  20.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_06_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_06_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_06_18 DOC.rar     ZP_220_06_18 DOC.rar
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_06_18 PDF.rar     ZP_220_06_18 PDF.rar
  14.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_06_18_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf     ZP_220_06_18_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
  14.03.2018 Modyfikacja nr 1 ZP_220_06_18_Modyfikacja nr 1.rar     ZP_220_06_18_Modyfikacja nr 1.rar
  21.03.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_06_18_Wyjaśnienia nr 2.pdf     ZP_220_06_18_Wyjaśnienia nr 2.pdf
  30.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_06_18_ Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf     ZP_220_06_18_ Zbiorcze_zestawienie_ofert.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych umożliwiających wykonywanie oznaczeń
immunochemicznych wraz z dzierżawą jednego analizatora
       
  20.02.2018 Ogłoszenie ZP_220_12_18_ogl o zam_20 02 18.rtf.pdf     ZP_220_12_18_ogl o zam_20 02 18.rtf.pdf
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_18_DOC.zip     ZP_220_12_18_DOC.zip
  20.02.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_18_PDF.rar     ZP_220_12_18_PDF.rar
  14.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_12_18_wyjaśnienia 1_14 03 18.pdf     ZP_220_12_18_wyjaśnienia 1_14 03 18.pdf
  29.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_12_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29 03 18.rtf.pdf     ZP_220_12_18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_29 03 18.rtf.pdf
  11.04.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_12_18_ROZSTRZYGN_11 04 18.rtf.pdf     ZP_220_12_18_ROZSTRZYGN_11 04 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39831300-9 39812400-1
39514200-0
Dostawa wózków serwisowych konfekcjonowanych z wyposażeniem oraz czyściwa przemysłowego.        
  01.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_15_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_15_18 Ogłoszenie.pdf
  01.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_15_18 DOC.rar     ZP_220_15_18 DOC.rar
  01.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_15_18 PDF.rar     ZP_220_15_18 PDF.rar
  06.03.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_15_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_15_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  09.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
ZP_220_15_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_15_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  09.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_15_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_15_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  13.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania dla zadania nr 1 ZP_220_15_18_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_post_na_zad_nr_1.pdf     ZP_220_15_18_Zawiadomienie_o_rozstrzygnieciu_post_na_zad_nr_1.pdf
  27.03.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie nr 2 ZP_220_15_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2 z dn. 27.03.18 r.pdf     ZP_220_15_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2 z dn. 27.03.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  50400000-9 Naprawy oraz stały nadzór techniczny nad aparaturą dializacyjną        
  05.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_18_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_18_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  05.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_18_18  DOC.rar     ZP_220_18_18  DOC.rar
  05.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_18_18  PDF.rar     ZP_220_18_18  PDF.rar
  06.03.2018 Załacznik nr 2 do SIWZ ZP_220_18_18 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rar     ZP_220_18_18 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rar
  06.03.2018 Załacznik nr 4 do SIWZ ZP_220_18_18_Zał_nr 4_Wykaz usług.rar     ZP_220_18_18_Zał_nr 4_Wykaz usług.rar
  13.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_18_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_18_18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  27.03.2018 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_18_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_18_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  39713410-0 39713420-3
39713430-6 42924200-1 42924730-5
42924200-1 16310000-1 39237000-2
16160000-4
Dostawa maszyn czyszczących, szorowarek, odkurzaczy, myjek do utrzymania czystości pomieszczeń oraz sprzętu ogrodniczego do utrzymania w czystości terenów zewnętrznych z pielęgnacją terenów zielonych.        
  06.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_16_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_16_18 Ogłoszenie.pdf
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_16_18 DOC.rar     ZP_220_16_18 DOC.rar
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_16_18 PDF.rar     ZP_220_16_18 PDF.rar
  09.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_16_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_16_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  12.03.2018 Dodatkowa informacja ZP_220_16_18 Dodatkowa Informacja.pdf     ZP_220_16_18 Dodatkowa Informacja.pdf
  14.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_16_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_16_18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  14.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_16_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_16_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  21.03.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 6 ZP_220_16_18_Zawiadomienie o unieważnieniu na zadaniu 6.pdf     ZP_220_16_18_Zawiadomienie o unieważnieniu na zadaniu 6.pdf
  27.03.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadaniach nr 2, 3, 4, 5 i 7 ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2, 3, 4, 5, 7 z dn. 27.03.18 r.pdf     ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 2, 3, 4, 5, 7 z dn. 27.03.18 r.pdf
  03.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie 1 ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 1 z dn. 03.04.18 r.pdf     ZP_220_16_18 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postę. na zad. nr 1 z dn. 03.04.18 r.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000-0 Dostawa kaset, kaniul i innych wyrobów do perfuzji
nerek do aparatu LKT-100 typu LifePort
       
  06.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_20_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_20_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_20_18 DOC.rar     ZP_220_20_18 DOC.rar
  06.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_20_18 PDF.rar     ZP_220_20_18 PDF.rar
  13.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf     ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_1.pdf
  16.03.2018 Wyjaśnienia 1 ZP_220_20_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf     ZP_220_20_18_Wyjasnienia_nr_1.pdf
  16.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf     ZP_220_20_18_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_2.pdf
  21.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_20_18_ Zbiorcze zestawienie ofert.pdf     ZP_220_20_18_ Zbiorcze zestawienie ofert.pdf
  05.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_20_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf     ZP_220_20_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33000000 Dostawa materiałów zużywalnych do fakowitrektomu OERTLI OS4.        
  10.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  10.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_18 DOC.rar     ZP_220_14_18 DOC.rar
  10.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_18 PDF.rar     ZP_220_14_18 PDF.rar
  12.04.2018 Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.pdf     ZP_220_14_18 Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia.pdf
  12.04.2018 Wyjaśnienie nr 1 ZP_220_14_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_14_18 Wyjaśnienie nr 1.pdf
  19.04.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_14_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_14_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33721000-0
33721200-2
33000000-0
Dostawa strzygarek chirurgicznych, golarek medycznych, testów do sterylizacji, worków stomijnych, elektrod jednorazowych do diatermii, pasków wskaźnikowych pH         
  16.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_21_18_ogloszenie.pdf     ZP_220_21_18_ogloszenie.pdf
  16.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_21_18_(DOC).rar     ZP_220_21_18_(DOC).rar
  16.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_21_18_(PDF).rar     ZP_220_21_18_(PDF).rar
  22.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminów ZP_220_21_18_ogl o zm ogl_ZMIANA TERMINOW.pdf     ZP_220_21_18_ogl o zm ogl_ZMIANA TERMINOW.pdf
  23.03.2018 Wyjaśnienia i Modyfikacja SIWZ ZP_220_21_18_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_23 03 18.rtf.pdf     ZP_220_21_18_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_23 03 18.rtf.pdf
  23.03.2018 Załącznik nr 4 modyfikacja ZP_220_21_18_FO_zal 4_MODYFIKACJA_parametry wymagane.rtf.pdf     ZP_220_21_18_FO_zal 4_MODYFIKACJA_parametry wymagane.rtf.pdf
  26.03.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_21_18_wyjaśnienia 2_26 03 18.rtf.pdf     ZP_220_21_18_wyjaśnienia 2_26 03 18.rtf.pdf
  27.03.2018 Unieważnienie dot pyt 21 w ramach Wyjaśnień i modyfikacji SIWZ z 23 03 18. ZP_220_21_18_UNIEWAZNIENIE.pdf     ZP_220_21_18_UNIEWAZNIENIE.pdf
  30.03.2018 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_21_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf     ZP_220_21_18_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf
  06.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadanie 4 ZP_220_21_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 4_06 04 18.rtf.pdf     ZP_220_21_18_ROZSTRZYGNIĘCIE_zad 4_06 04 18.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33731110-7 33184100-4
33141127-6
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, stentów przeciwjaskrowych oraz hemostatycznych gąbek żelatynowych na potrzeby Klinik SPSK-2        
  19.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_22_18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf     ZP_220_22_18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
  19.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_22_18 DOC.rar     ZP_220_22_18 DOC.rar
  19.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_22_18 PDF.rar     ZP_220_22_18 PDF.rar
  23.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 23.03.2018 r.pdf     ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 23.03.2018 r.pdf
  26.03.2018 Wyjaśnienia nr 2 ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.03.2018 r.pdf     ZP_220_22_18 Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.03.2018 r.pdf
  26.03.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP-220_22_18 OGŁOSZENIE o zamianie ogłoszenia z dnia 26.03.2018 r.pdf     ZP-220_22_18 OGŁOSZENIE o zamianie ogłoszenia z dnia 26.03.2018 r.pdf
  29.03.2018 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220.22.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220.22.18 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  29.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP.220.22.18 Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP.220.22.18 Informacja z otwarcia ofert.pdf
  09.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadania 2-4 ZP_220_22_18 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.04.2018 r. zad. 2-4.pdf     ZP_220_22_18 Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 09.04.2018 r. zad. 2-4.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33696500 Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych na potrzeby
Pracowni Cytogenetyki, Mikrobiologii i Immunologii SPSK-2 PUM
       
  20.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_17_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_17_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_17_18 DOC.rar     ZP_220_17_18 DOC.rar
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_17_18 PDF.rar     ZP_220_17_18 PDF.rar
  22.03.2018 Załącznik nr 5 Wymagane parametry do zad. 12 ZP_220_17_18 Załącznik nr 5 Wymagane parametry do zad. 12.pdf     ZP_220_17_18 Załącznik nr 5 Wymagane parametry do zad. 12.pdf
  17.04.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_17_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 17.04.2018 r.pdf     ZP_220_17_18 Wyjasnienie nr 1 z dnia 17.04.2018 r.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  42924200-1
39237000-2 16160000-4
Dostawa urządzenia do czyszczenia oraz sprzętu do utrzymywania czystości terenów zielonych         
  20.03.2018 Ogłoszenie ZP_220_23_18 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_23_18 Ogłoszenie.pdf
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_23_18 DOC.rar     ZP_220_23_18 DOC.rar
  20.03.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_23_18 PDF.rar     ZP_220_23_18 PDF.rar
  21.03.2018 Zmiana załącznika nr 3 ZP_220_23_18_Zmiana Załącznik nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).rar     ZP_220_23_18_Zmiana Załącznik nr 3 (opis przedmiotu zamówienia).rar
  23.03.2018 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf     ZP_220_23_17_Wyjaśnienia nr 1.pdf
  28.03.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_23.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf     ZP_220_23.18_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf
  29.03.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu na zadaniach 2 i 3 ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 2 i 3.pdf     ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 2 i 3.pdf
  03.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu na zadanie 1 ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 1.pdf     ZP_220_23_18_Zawiadomienie o rozstrzygnieciu na zad 1.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33115100-0 Dzierżawa tomografu okulistycznego OCT 3D do pełnej
diagnostyki przedniego odcinka oka.
       
  05.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_25_18 ogłoszenie.pdf     ZP_220_25_18 ogłoszenie.pdf
  05.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_25_18 DOC.rar     ZP_220_25_18 DOC.rar
  05.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_25_18 PDF.rar     ZP_220_25_18 PDF.rar
  13.04.2018 Zbiorcze zestawienie ofert ZP_220_25_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_25_18_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  17.04.2018 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania ZP_220_25_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 17.04.18 r.pdf     ZP_220_25_18 Zawiadomienie o rozstrzy. postępo. z dn. 17.04.18 r.pdf
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33141200 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego        
  17.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_27_18_ogl o zam.pdf     ZP_220_27_18_ogl o zam.pdf
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_27_18 DOC.zip     ZP_220_27_18 DOC.zip
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_27_18 PDF.rar     ZP_220_27_18 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33622100 Dostawa sprzętu jednokrotnego użytku: elektrod, stymulatorów, defibrylatorów serca.        
  17.04.2018 Ogłoszenie ZP.220.26.18 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.26.18 Ogłoszenie.pdf
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_26_18 DOC.rar     ZP_220_26_18 DOC.rar
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_26_18 PDF.rar     ZP_220_26_18 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  33600000-6   33652100-6
33610000-9
Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych na potrzeby Klinik SPSK-2        
  17.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_29_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf     ZP_220_29_18_Ogłoszenie o zamówieniu.rtf.pdf
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_29_18 DOC.rar     ZP_220_29_18 DOC.rar
  17.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_29_18 PDF.rar     ZP_220_29_18 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  18930000 Dostawa worków foliowych oraz innych wyrobów z folii        
  18.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_28_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_28_18_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  18.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_28_18_DOC.rar     ZP_220_28_18_DOC.rar
  18.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_28_18_PDF.rar     ZP_220_28_18_PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania
     
  42122419-0 Dostawa materiałów zużywalnych do urządzenia do perfuzji nerek LIFEPORT LKT-100 wraz z dzierżawą urządzenia do perfuzji        
  20.04.2018 Ogłoszenie ZP_220_32_18_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf     ZP_220_32_18_ Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  20.04.2018 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_32_18_DOC.rar     ZP_220_32_18_DOC.rar
  20.04.2018 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_32_18_PDF.rar     ZP_220_32_18_PDF.rar
      0      
      0      
             
             
             
             
             
             
  Do odczytania dokumentów w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader ze strony: http://www.adobe.com/pl/      
  do pobierania programu przechodzimy po kliknięciu myszką na stronie firmy Adobe ikony: Pobierz programy Adobe Reader i Flash Player      
             
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
             
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  091 466 1454 lub 786 865 085      
             
             
    KONIEC STRONY        
      20.04.2018 | 14:32