Zamówienia rozpoczęte w 2019 roku    
             
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok - w przygotowaniu      
             
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33696200-7
33696500-0
Dostawa pasków testowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą 53 analizatorów i oprogramowaniem.        
  15.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_01_19 Ogloszenie.pdf     ZP_220_01_19 Ogloszenie.pdf
  15.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_01_19 DOC.rar     ZP_220_01_19 DOC.rar
  15.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_01_19 PDF.rar     ZP_220_01_19 PDF.rar
  21.01.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZP_220_01_19 Zmiana Ogłoszenia.pdf     ZP_220_01_19 Zmiana Ogłoszenia.pdf
  22.01.2019 Wyjasnienia nr 1 ZP_220_01_19_Wyjasnienie nr 1.pdf     ZP_220_01_19_Wyjasnienie nr 1.pdf
  25.01.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_01_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_01_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf
  29.01.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_01_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_01_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141110-4
33141119-7 33141116-6
33141114-2
Dostawa materiałów opatrunkowych w tym gotowych zestawów zabiegowych a także opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą 10 urządzeń wytwarzających podciśnienie.        
  17.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_03_19 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_03_19 Ogłoszenie.pdf
  17.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_03_19 DOC.rar     ZP_220_03_19 DOC.rar
  17.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_03_19 PDF.rar     ZP_220_03_19 PDF.rar
  23.01.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_03_19 Wyjasnienie nr 1.rar     ZP_220_03_19 Wyjasnienie nr 1.rar
  28.01.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP_220_03_19 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP_220_03_19 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  28.01.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_03_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_03_19   Informacja z otwarcia ofert.pdf
  13.02.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP 220_03_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP 220_03_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  30192000-1  Dostawa materiałów biurowych         
  22.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_05_19 Ogłoszenie.pdf     ZP_220_05_19 Ogłoszenie.pdf
  22.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_05_19 DOC.rar     ZP_220_05_19 DOC.rar
  22.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_05_19 PDF.rar     ZP_220_05_19 PDF.rar
  24.01.2019 Modyfikacja nr 1 ZP_220_05_19 MODYFIKACJA nr 1 z dnia 24.01.2019 r.pdf     ZP_220_05_19 MODYFIKACJA nr 1 z dnia 24.01.2019 r.pdf
  24.01.2019 Zmodyfikowana SIWZ ZP_220_05_19_SIWZ_MODYFIKACJA materiały biurowe.rtf.pdf     ZP_220_05_19_SIWZ_MODYFIKACJA materiały biurowe.rtf.pdf
  24.01.2019 ZMODYFIKOWANY Formularz cen jednostkowych na załączniku nr 2 ZP_220_05_19_ MODYFIKACJA Załącznik nr 2 Formularz cen jednorazowych.xls     ZP_220_05_19_ MODYFIKACJA Załącznik nr 2 Formularz cen jednorazowych.xls
  24.01.2019 Zmodyfikowany Formularz OFERTY ZP_220_05_19 Zał. nr 1 Zmodyfikowana OFERTA.rtf     ZP_220_05_19 Zał. nr 1 Zmodyfikowana OFERTA.rtf
  24.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_05_19 ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 24.01.2019 r.pdf     ZP_220_05_19 ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 24.01.2019 r.pdf
  31.01.2019 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ZP.220_05_19_ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf     ZP.220_05_19_ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf
  31.01.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_05_19  Informacja z otwarcia ofert.pdf     ZP_220_05_19  Informacja z otwarcia ofert.pdf
  14.02.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_05_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf     ZP_220_05_19 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  48000000
72000000
ZP/220/06/19 Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2. Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  25.01.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33696500-0 Dostawa dla SPSK-2 odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń:
- mleczanów w płynie mózgowo-rdzeniowym i odczynników do detekcji hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii w próbkach
surowicy przy użyciu analizatora Cobas 8001 i Cobas 502,
- przeciwciała klasy IgG i IgM przeciwko wirusowi odry przy użyciu analizatora Liaison XL
       
  25.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_08_19_ogl o zam.pdf     ZP_220_08_19_ogl o zam.pdf
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_08_19 DOC.zip     ZP_220_08_19 DOC.zip
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_08_19 PDF.rar     ZP_220_08_19 PDF.rar
  31.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_08_19_ogł o zmianie - termin_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_08_19_ogł o zmianie - termin_31 01 19.rtf.pdf
  31.01.2019 Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ ZP_220_08_19_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_08_19_wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_31 01 19.rtf.pdf
  31.01.2019 Modyfikacja SIWZ ZP_220_08_19_SIWZ MODYFIKACJA_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_08_19_SIWZ MODYFIKACJA_31 01 19.rtf.pdf
  05.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_08_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_08_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  07.02.2019 Rozstrzygnięcie postępowania ZP_220_08 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_07 02 19.rtf.pdf     ZP_220_08 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_07 02 19.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33190000-8 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie        
  25.01.2019 Ogłoszenie ZP_220_09_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_09_19_ogł o zam.pdf
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_09_19 DOC.zip     ZP_220_09_19 DOC.zip
  25.01.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_09_19 PDF.rar     ZP_220_09_19 PDF.rar
  31.01.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_09_19_wyjaśnienia 1.pdf     ZP_220_09_19_wyjaśnienia 1.pdf
  31.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_09_19_ogł o zmianie_termin_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_09_19_ogł o zmianie_termin_31 01 19.rtf.pdf
  31.01.2019 Zmiana terminów ZP_220_09_19_informacja o zmianie terminow_31 01 19.rtf.pdf     ZP_220_09_19_informacja o zmianie terminow_31 01 19.rtf.pdf
  05.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_09_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf     ZP_220_09_19 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
  13.02.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_09 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_13 02 19.rtf.pdf     ZP_220_09 19_ROZSTRZYGNIĘCIE_13 02 19.rtf.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  50700000-2 ZP/220/07/19 Usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  29.01.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.

W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33112100-9 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultrasonografu.        
  05.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_13_19 ogłoszenie.pdf     ZP_220_13_19 ogłoszenie.pdf
  05.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_13_19 DOC.rar     ZP_220_13_19 DOC.rar
  05.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_13_19 PDF.rar     ZP_220_13_19 PDF.rar
  11.02.2019 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1 ZP_220_13_19 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf     ZP_220_13_19 Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.pdf
  14.02.2019 Informacja z otwarcia ofert ZP_220_13_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf     ZP_220_13_19_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf
  14.02.2019 Rozstrzygnięcie postepowania ZP_220_13_19 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postęr.pdf     ZP_220_13_19 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postęr.pdf
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33 60 00 00
ZP/220/04/19 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii  a także środków kontrastowych i preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby Klinik SPSK-2.  Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  05.02.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  33141640-8
33141325-4 33141625-7
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.        
  12.02.2019 Ogłoszenie ZP.220.14.19 Ogłoszenie.pdf     ZP.220.14.19 Ogłoszenie.pdf
  12.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_14_19 DOC.rar     ZP_220_14_19 DOC.rar
  12.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_14_19 PDF.rar     ZP_220_14_19 PDF.rar
  20.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_14_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf     ZP_220_14_19 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  20.02.2019 Zmiana terminu składania ofert ZP_220_14_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf     ZP_220_14_19 Zmiana terminu składania ofert.pdf
  21.02.2019 Wyjaśnienia nr 1 ZP_220_14_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf     ZP_220_14_19 Wyjaśnienie nr 1.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Link do postępowania      
  33141000-0 ZP/220/11/19: Dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych, fartuchów i ubrań chirurgicznych  oraz innych wyrobów jednokrotnego użytku Link do postepowania na platformie Marketplanet OnePlace      
  12.02.2019 Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace.
W zakładce "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych" należy wejść w aktualne postępowania i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym.

Dodatkowo, Zamawiajacy udostępnia na platformie Marketplanet OnePlace – Instrukcję użytkownika dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy Marketplanet OnePlace prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
     
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  38437000-7 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do celów laboratoryjnych oraz soli do uzdatniania wody dla SPSK-2 w Szczecinie        
  15.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_12_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_12_19_ogł o zam.pdf
  15.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_12_19 DOC.zip     ZP_220_12_19 DOC.zip
  15.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_12_19 PDF.rar     ZP_220_12_19 PDF.rar
  21.02.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ZP_220_12_19_ogł o zmianie ogl_termin_21 02 19.rtf.pdf     ZP_220_12_19_ogł o zmianie ogl_termin_21 02 19.rtf.pdf
  21.02.2019 Informacja o zmianie terminów ZP_220_12_19_informacja o zmianie terminow_21 02 19.rtf.pdf     ZP_220_12_19_informacja o zmianie terminow_21 02 19.rtf.pdf
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  30233000-1 Dostawa dwóch macierzy na potrzeby backupu danych medycznych, administracyjnych i maszyn wirtualnych.        
  20.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_19_19 ogłoszenie.pdf     ZP_220_19_19 ogłoszenie.pdf
  20.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP 220_19_19 DOC.rar     ZP 220_19_19 DOC.rar
  20.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP 220_19_19 PDF.rar     ZP 220_19_19 PDF.rar
      0      
      0      
             
  CPV / data opublikowania
(dzień.miesiąc.rok)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Plik do pobrania      
  24111500-0 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego na tlen ciekły medyczny z kompletem parownic.        
  21.02.2019 Ogłoszenie ZP_220_02_19_ogł o zam.pdf     ZP_220_02_19_ogł o zam.pdf
  21.02.2019 Dokumenty przetargowe (DOC) ZP_220_02_19 DOC.zip     ZP_220_02_19 DOC.zip
  21.02.2019 Dokumenty przetargowe (PDF) ZP_220_02_19 PDF.rar     ZP_220_02_19 PDF.rar
      0      
      0      
             
             
     
     
             
             
  Dokumenty z rozszerzeniem RAR i ZIP zostały spakowane (i skompresowane). Programy do rozpakowania:        
  - 7-zip - Darmowy program do obsługi archiwów dystrybowany na licencji GNU LGPL: http://7-zip.org.pl      
  - 40 dniowa wersja próbna popularnego, komercyjnego programu do obsługi archiwów WINRAR http://www.winrar.eprogramy.net/      
             
  Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące przetargów SPSK-2 proszę kierować na adres e-mail lub zgłosić je telefonicznie: zamowienia@spsk2-szczecin.pl      
    tel: 91 466 1086 , 91 466 1087  FAX: 91 466 11 13      
           
  Jeśli chcesz przekazać swoje uwagi / sugestie / pomysły odnośnie STRONY TECHNICZNEJ funkcjonowania informacji przetargowej w SPSK2 napisz na adres e-mailowy lub zgłoś je telefonicznie: przetargi@spsk2-szczecin.pl      
  091 466 1454 lub 786 865 085      
             
             
    KONIEC STRONY        
      21.02.2019 | 15:11